English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/53541
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:

Title

Galícia i Granada: pelegrinatge i exercici de cavalleria en terres ibèriques i musulmanes occidentals a la baixa edat mitjana

AuthorsSalicrú Lluch, Roser
KeywordsViatgers
Corona d'Aragó
Granada
Galicia
Santiago de Compostela
Baixa Edad Mitjana
Peregrinacions cristianes
Issue Date2007
PublisherPublicacions de l'Abadia de Montserrat
CitationEl camí de Sant Jaume i Catalunya. Actes del congrés internacional celebrat a Barcelona, Cervera i Lleida, els dies 16, 17 i 18 d’octubre de 2003 : 163-177 (2007)
AbstractSi bé és obvi que devien tenir el que podríem considerar un mínim «pla de viatge», els relats i moltes de les empremtes documentals que ens han llegat alguns d'aquests cavallers demostren que sovint deixaven un ampli marge a la improvisació no només pel que feia a la durada o abast temporal, sinó també a la destinació i abast geogràfic deis seus periples. Els seus viatges podien durar uns quants anys i la seva estada a la Península s'allargava durant mesos. Tant si pensem en els protagonistes de les narracions autobiogratiques com si ens fixem en les traces arxivístiques deixades per molts deis individus que visitaren les terres ibèriques, es fa difícil, i fins i tot irnpossible, eneasellar sota un únic epígraf la naturalesa, motivacions i intencions de cadascun i deis seus viatges. Perque cavallers, diplomatics, cortesans, croats, pelegrins i, adhuc, burgesos i mercaders no constitueixen pas realitats necessariament i mútuament excloents, però sí, en canvi, difícilment dissociables, ja que conformen diverses cares inseparables d'una mateixa moneda que s'interseccionen i que només excepcionalment poden disseccionar-se amb nitidesa. Per això, probablement l'únic denominador comú que els podem aplicar amb propietat és el de viatgers.
DescriptionDintre de les "Actes del congrés internacional celebrat a Barcelona, Cervera i Lleida, els dies 16, 17 i 18 d’octubre de 2003"
URIhttp://hdl.handle.net/10261/53541
ISBN978-84-00-08554-4
Appears in Collections:(IMF) Libros y partes de libros
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Salicru-2007-GALICIA I GRANADA. PELEGRINATGE I EXERCICI DE CAVALLERIA.....pdf9,21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.