English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/46036
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Título

Algunes millores urbanístiques a Barcelona durant el regnat d'Alfons el Benigne (1327-1336)

AutorMutgé Vives, Josefina
Palabras claveUrbanisme
Barcelona
Segle XIV
Alfons el Benigne
Fecha de publicación1984
EditorConsejo Superior de Investigaciones Científicas (España)
CitaciónEl Pla de Barcelona i la seva història : Actes del I Congrés d'Història del Pla de Barcelona, celebrat a l'Institut Municipal d'Història els dies 12 i 13 de novembre 1982 : 161-167 (1984)
ResumenEn el segle XIV s'inicia una transformació del criteri urba; es portaren a terme a Barcelona algunes reformes urbanístiques, coro foren la pavimentació de determinats carrers, l'obertura d'altres i l'eixamplament de carrers i places, fet que comporta l'enderrocament d'algunes cases. Encara que el fort corrent de millorament de les ciutats prengué peu a J'epoca de Pere el Cerimoniós, ens consta documentalment que, durant el curt regnat del seu pare, Alfons el Benigne (1327-1336), a Barcelona, entre altres millares, s'eixampla el carrer de la Parairia Nova de Jaume Ses-Fonts i s'obrí el carrer d'en Vidal.
DescripciónActes del I Congrés d'Història del Pla de Barcelona, celebrat a l'Institut Municipal d'Història, els dies 12 i 13 de novembre de 1982.
URIhttp://hdl.handle.net/10261/46036
ISBN84-7410-158-1
Aparece en las colecciones: (IMF) Libros y partes de libros
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Mutge-1984-Algunes millores urbanístiques a Barcelona durant el regnat d'Alfons el Benigne....pdf389,85 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.