Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/150378
Share/Export:
logo share SHARE BASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | DATACITE
Title

Aproximació al bioturisme en àrees periurbanes protegides: els itineraris de natura de la font de l’Amigó i del turó de les Maleses (Parc de la Serralada de Marina)

Other TitlesAproximación al bioturismo en áreas periurbanas protegidas: los itinerarios de naturaleza de la Font de l’Amigó y del Turó de les Maleses (Parque de la Serralada de Marina)
Approach to Ecotourism in Protected Peri-urban Areas: Nature Routes in la Font de l’Amigó and el Turó de les Maleses (Serralada de Marina Park)
AuthorsCarceller, Fernando; Romo, Àngel CSIC ORCID ; Costa, Ferran
KeywordsBiodiversitat
SIG
Paisatge
Bioturisme
Fenologia
Insectes
Itineraris
Passejades
Plantes remeieres
Parc Natural de la Serralada de Marina
Periurbà
Biodiversidad
Paisaje
Bioturismo
Fenología
Insectos
Itinerarios
Salidas guiadas
Plantas medicinales
Parque Natural de la Serralada de Marina
Periurbano
Biodiversity
Landscape
Bio-tourism
Phenology
Insects
Routes
Guided outings
Medicinal plants
Serralada de Marina Nature Park
Peri-urban
Issue Date2017
PublisherDiputación de Barcelona
CitationIII Trobada d’Estudiosos de la Serralada Litoral Central i VII del Montnegre i el Corredor : 164 (2017)
Abstract[EN]The purpose of this paper is to give a more dynamic and interactive vision of the nature routes in Serralada de Marina Park. In this article we look at two routes, one in Badalona and the other in Montcada. As these are peri-urban areas with significant urban pressure, they support large numbers of visitors with different profiles. In preparing the route files we have taken into account anthropic, land use, cultural and nature aspects. We discuss aspects of consultation and interaction with visitors which promote knowledge of the environment and aspects concerning the sustainability of the physical and cultural environment.
[ES]El objetivo de esta comunicación es dar una visión más dinámica e interactiva de los itinerarios de naturaleza del Parque de la Serralada de Marina. En este artículo, tratamos el caso de dos itinerarios, uno en el término municipal de Badalona y otro en el término municipal de Montcada. Al tratarse de un espacio periurbano, con una gran presión urbana, soporta una alta frecuentación con diferentes perfiles de visitantes. En la elaboración de las fichas de los itinerarios se han tenido en cuenta aspectos antrópicos, de uso del territorio, culturales y naturalísticos. Se comentan los aspectos de consulta e interacción con el visitante que favorezcan el conocimiento del medio y los aspectos relacionados con la sostenibilidad del entorno físico y cultural.
[CAT]L’objectiu d’aquesta comunicació és donar una visió més dinàmica i interactiva dels itineraris de natura del Parc Natural de la Serralada de Marina. Amb aquest objectiu hem triat l’exemple de dos itineraris: el del torrent de l’Amigó i el de Sant Pere de Reixac al turó de les Maleses. Pel fet que es tracta d’un espai natural periurbà tenim, per una banda, una alta freqüentació humana, amb distints perfils de visitant; per una altra banda, aquest espai periurbà presenta aspectes antròpics —alguns dels quals singulars— d’ús del territori, a més d’un patrimoni històric i arqueològic; i, per acabar, però no menys important, el patrimoni naturalístic: paisatge, geologia, fauna i flora. Tots aquests aspectes es veuen representats en les fitxes generades a partir de fotos fetes pels diferents visitants i formen part del fitxer corresponent a cada itinerari. Es comenta i discuteix quin és el format més adient de l’estructura dels fitxers i com l’accés a la consulta d’aquests fitxers afavoreix el coneixement de les peculiaritats de l’àrea visitada i un comportament més sostenible dels visitants del Parc.
Description1 p. -- La publicación recoge el resumen en catalán, español e inglés de la comunicación presentada a las Jornadas "III Trobada d’Estudiosos de la Serralada Litoral Central i VII del Montnegre i el Corredor" celebradas el 19 y 20 de noviembre de 2015.
URIhttp://hdl.handle.net/10261/150378
Appears in Collections:(IBB) Comunicaciones congresos

Show full item record
Review this work

Page view(s)

525
checked on May 19, 2022

Google ScholarTM

Check


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.