English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/130019
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Title

Processos d'interacció entre l'oceà i la baixa atmosfera a la regió de Confluència Brasil-Malvines

AuthorsMasdeu Navarro, Marta
AdvisorPelegrí, Josep Lluís ; Sangrà, Pablo; Soler, Maria Rosa
Issue Date10-Sep-2015
PublisherUniversidad de Barcelona
AbstractEstudis recents han demostrat que, a escales oceàniques mesoescalars (10-100 km), existeix una relació directe entre la temperatura superficial de l’oceà (SST) i el vent en superfície. En aquest estudi s’examina aquesta relació en la regió de Confluència de Brasil-Malvines (CBM), que és una de les conques oceàniques amb els gradients d’SST més intensos, mitjançant l’anàlisi de dades in-situ d’SST i vent en superfície recollides durant una campanya oceanogràfica realitzada el març del 2015. Les dades són curosament tractades per tal d’emfatitzar la variabilitat d’SST i vent associades a les estructures mesoescalars, tenint en compte els gradients latitudinals d’SST a gran escala, el passatge de pertorbacions sinòptiques atmosfèriques i la variabilitat diürna del camp de vents. Després de minimitzar tots aquests efectes, s’observa que l’SST efectivament influencia el vent en superfície, de -1 manera que un augment d’SST en 1°C comporta un increment en el vent superficial de 0,36 m s , amb un coeficient de correlació de 0,43 amb un 95% d’interval de confiança. Podem concloure que en zones frontals intenses, com ara la regió de CBM, existeixen mecanismes complexes d’acoblament entre l’oceà i l’atmosfera
DescriptionTrabajo final presentado por Marta Masdeu Navarro para el Master de Meteorología de la Universitat de Barcelona (UB), realizado bajo la dirección del Dr. Josep Lluis Pelegrí Llopart del Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC), el Dr. Pablo Sangrà de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la Dra. Maria Rosa Soler de la Universitat de Barcelona (UB).-- 11 pages, 26 figures, 2 tables
URIhttp://hdl.handle.net/10261/130019
Appears in Collections:(ICM) Tesis
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_Masdeu_2015.pdf3,37 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.