English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/99342
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Título

O Forno dos Mouros (Moruxosa, Toques, A Coruña) Ou a escusa para falar de Arqueoloxía, da Prehistoria e do noso Patrimonio.

AutorMañana-Borrazás, Patricia ; Aboal-Fernández, Roberto
Palabras claveMonumentalidad
Monumentality
Megalitismo
Megalithims
Arqueología del Paisaje
Landscape archaeology
Neolítico
Neolithic
NW Península Ibérica
Northwest of the Iberian Peninsula
Excavación Arqueológica
Archaeological Excavation
Conservación
Conservation
Recuperación Patrimonial
Heritage recovery
Instituto de Ciencias del Patrimonio
Institute of Heritage Sciences
Incipit
Fecha de publicación2-jul-2014
Resumen[GA] Preséntanse ante un grupo de alumnos do IES de Curtis (A Coruña) cómo foron as últimas intervencións que se levaron a cabo no xacemento megalítico de Forno dos Mouros (Moruxosa, Toques, A Coruña), moi próximo a Curtis. Dentro dunha actividade máis ampla, que incluía unha introdución sobre a Arqueoloxía e a Prehistoria, así como outras actividades, presentouse a historia e resultados das investigacións arqueolóxicas sobre este afamado dolmen a partires deste resumo gráfico, incluído tanto a última intervención de conservación e recuperación realizada no 2009 como publicacións e actuacións anteriores.
[ES] Se presenta ante un grupo de alumnos del IES de Curtis (A Coruña) información sobre el desarrollo de las últimas intervenciones que se han llevado a cabo en el yacimiento megalítico de Forno dos Mouros (Moruxosa, Toques, A Coruña), muy próximo a Curtis. Dentro de una actividad más amplia, que incluía una introducción sobre la Arqueología, sobre la Prehistoria, así como otras actividades, se presentó la historia y resultados de las investigaciones sobre este dolmen a partir de este resumen gráfico, incluyendo tanto la última intervención de conservación y recuperación que se llevó a cabo en 2009 como los resultados de publicaciones y actuaciones anteriores.
DescripciónPresentación gráfica de apoio para a charla levada a cabo no IES de Curtis (A Coruña) o día 28 de marzo de 2012 sobre o monumento de Forno dos Mouros (Moruxosa, Toques, A Coruña) e o seu contexto, dentro das actividades de divulgación científica do Incipit.
URIhttp://hdl.handle.net/10261/99342
Aparece en las colecciones: (INCIPIT) Material de divulgación
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
2012_Manana-Aboal_Curtis_Forno.pdf11,06 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.