English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/97729
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:

Title

Proposta d'evolució del front marítim de Barcelona durant l'Holocè, a partir de la integració de dades geotècniques, intervencions arqueològiques i cronologies absolutes.

AuthorsJulià Brugués, Ramón ; Riera, Santiago
KeywordsPla de Barcelona
Montjuïc
paleogeografia
front litoral
delta del Besòs
holocè
delta del Llobregat
Issue Date2012
PublisherInstituto de Cultura (Barcelona)
CitationQUARHIS ÈPOCA II 8: 16-37 (2012)
AbstractEls nombrosos estudis realitzats sobre els canvis històrics del litoral barceloní constitueixen una evidència de l’estreta relació que s'estableix entre la configuració del front marítim d’una ciutat mediterrània com Barcelona i el seu esdevenir històric. Conseqüentment, el coneixement dels canvis morfològics del litoral al llarg de la història esdevé un element clau per entendre la història socioeconòmica de la plana i de la ciutat de Barcelona. Tanmateix, una gran part de les reconstruccions del litoral s'han basat en la informació continguda als documents històrics, de difícil interpretació paleogeogràfica. La intensa activitat urbanística duta a terme a la ciutat de Barcelona durant les dècades de 1990 i 2000 ha generat un gran volum d’informació sobre el subsòl del Pla de Barcelona, especialment en els sectors més litorals, que permet apuntar noves hipòtesis interpretatives de la dinàmica del front marítim de Barcelona durant l’holocè, basades principalment en la informació sedimentològica recollida, procedent de 180 sondatges geotècnics, perfils sedimentològics, intervencions arqueològiques i datacions radiomètriques.
Publisher version (URL)http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4008093&orden=428954&info=link
URIhttp://hdl.handle.net/10261/97729
ISSN1699-793X
Appears in Collections:(Geo3Bcn) Artículos
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
accesoRestringido.pdf15,38 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.