English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/96418
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE

Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:

Title

La memòria oceànica del clima. El sistema circulatori d'un planeta viu

Other TitlesThe oceanic memory of climate.The circulatory system of a living planet
La memoria oceánica del clima. El sistema circulatorio de un planeta vivo
AuthorsPelegrí, Josep Lluís ; Duró, Alícia
KeywordsCirculació oceànica
Canvi climàtic
Oceanografía
Climate change
Circulación oceánica
Cambio climático
Oceanografía
Issue Date2013
PublisherUniversidad de Valencia
CitationMètode 77: 36-43 (2013)
Abstract[CAT] A principis del segle XVI Leonardo da Vinci comparava els corrents oceànics amb el flux de sang d’un cos humà. Actualment disposem d’informació suficient per a explorar la idea que la Terra té un sistema circulatori responsable de capturar, transformar i distribuir l’energia solar. El paper dels oceans com a reguladors del clima és extraordinari, realment condicionen el present i el futur del planeta
[EN] In the early sixteenth century, Leonardo da Vinci compared the ocean currents with the blood fl ow of a human body. Now we have enough information to explore the idea that the Earth has a circulatory system responsible for capturing, transforming and distributing solar energy. The role of the ocean as a climate regulator is extraordinary, and it truly determines the present and the future of our planet
[ES] A principios del siglo XVI Leonardo da Vinci comparaba las corrientes oceánicas con el fl ujo de sangre de un cuerpo humano. Actualmente disponemos de información sufi ciente para explorar la idea de que la Tierra posee un sistema circulatorio responsable de capturar, transformar y distribuir la energía solar. El papel de los océanos como reguladores del clima es extraordinario, realmente condicionan el presente y el futuro del planeta
Description8 pages
Publisher version (URL)https://metode.cat/revistes-metode/document/memoria-circulacio-oceanica-clima.html
https://dx.doi.org/10.7203/metode.77.2478
URIhttp://hdl.handle.net/10261/96418
DOI10.7203/metode.77.2478
ISSN1133-3987
E-ISSN2171-911X
Appears in Collections:(ICM) Artículos
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Duro_Pelegri_2013_es.pdf480,96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Pelegri_et_al_2013_cat.pdf479,95 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Pelegri_et_al_2013_eng.pdf267,43 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.