English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/93919
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas
logo share SHARE logo core CORE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE

Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Título

«Con se degen los càrrechs supportar entre los ciutadans». Administració municipal i identitat urbana a Girona (1350‐1440)

AutorReixach Sala, Albert
Palabras claveLocal government
Finances
Identity
Girona
Catalonia
14th Century
Govern municipal
Finances
Identitat
Girona
Catalunya
S. XIV‐XV
15th Century
Fecha de publicación2013
EditorConsiglio nazionale delle ricerche (Italia)
CitaciónRiMe : Rivista dell’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea (10) : 293-345 (2013)
Resumen[EN] In the light of recent studies on the communal identity in Late Medieval Catalan towns, this paper wants to examine the complex ties between the individuals and their communities. It focuses on the way the dwellers of a certain town experienced these ties with its local council, not only through an active office‐holding or financial management, but also those arisen from the collective debt. In a case study of the city of Girona between 1350 and 1440, are documented and described speeches and representations that might generate these relationships. In addition, there is an attempt to understand how they could contribute to the formation of a political identity during a period when many Catalan municipal treasuries suffered financial difficulties
[CA] A la llum dels estudis recents sobre la identitat col∙lectiva a les ciutats catalanes de la baixa edat mitjana, aquest article pretén continuar examinant els complexos lligams entre els individus i la seva comunitat. Se centra en la manera com els habitants d’una població experimentaren vincles amb l’administració municipal, no només a través d’una participació activa per mitjà de l’exercici de càrrecs o la gestió de les finances, sinó també la lligada a l’endeutament col∙lectiu. En un estudi del cas de la ciutat de Girona entre 1350 i 1440, es documenten i descriuen els discursos i representacions que pogueren generar aquestes relacions. Així mateix, s’intenta veure com contribuïren a la construcció d’una identitat política local en el context de les estretors financeres que visqueren moltes hisendes catalanes del període
Versión del editorhttp://dx.doi.org/10.7410/1056
http://digital.casalini.it/10.7410/1056
URIhttp://hdl.handle.net/10261/93919
DOI10.7410/1056
ISSN2035-794X
Aparece en las colecciones: (IMF) Artículos
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Accés Restringit Digital.CSIC.pdf21,67 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.