English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/74466
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE

Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | DATACITE
Exportar a otros formatos:

DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBallesteros-Arias, Paula-
dc.contributor.authorGüimil-Fariña, Alejandro-
dc.contributor.authorLópez-Romero, Elías-
dc.date.accessioned2013-04-17T08:23:43Z-
dc.date.available2013-04-17T08:23:43Z-
dc.date.issued2013-04-
dc.identifierDL C592-2013-
dc.identifier.issn1579-5349-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10261/74466-
dc.descriptionCadernos de Arqueoloxía e Patrimonio (CAPA)es_ES
dc.description.abstract[GA] O traballo que presentamos a continuación enmárcase dentro do proxecto denominado "Procesos de formación e cambio da paisaxe cultural do Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia" (HAR2010-22004). Este estudo trata de profundar no coñecemento do espazo cultural a través de prospección arqueolóxica superficial, e de recoñecer as diferentes etapas crono-culturais que deron lugar á configuración actual deste espazo singular de illas. O traballo organízase en tres grandes bloques. Na primeira descríbense os plantexamentos e obxectivos do estudo. A segunda parte contén a presentación da metodoloxía seguida ao longo do proxecto, o inventario das entidades culturais rexistradas e a súa valoración. Por último analízase a vulnerabilidade no contexto litoral dalgunhas das entidades documentadas nas illas, valorando, ao mesmo tempo, o seu estado de conservación.es_ES
dc.description.abstract[EN] The work we present here is part of the project "Procesos de formación e cambio da paisaxe cultural do Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia" (HAR2010-22004). This study seeks to deepen the understanding of the cultural space through surface archaeological survey, and to recognize the different cultural chronological stages that led to the current configuration of this unique area of islands. The text is organised into three sections. In the first one, the guidelines and objectives of the study are presented. In the second one, the methodology followed and the cultural assets identified through during the fieldwork are analysed and discussed. Finally, the vulenrability of several sites identified is discussed and evaluated in their coastal contex.-
dc.description.sponsorshipLa financiación del proyecto "Procesos de formación e cambio da paisaxe cultural do Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia" (HAR2010-22004, procede del Plan Nacional I+D del Ministerio de Ciencia e Innovación. La financiación de la edición del número es por cuenta del Incipit.es_ES
dc.language.isoglges_ES
dc.publisherCSIC - Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit)es_ES
dc.relation.ispartofseriesCAPAes_ES
dc.relation.ispartofseries33-
dc.rightsopenAccesses_ES
dc.subjectArqueoloxía da Paisaxees_ES
dc.subjectProspección Superficiales_ES
dc.subjectVulnerabilidadees_ES
dc.subjectElementos Arqueolóxicoses_ES
dc.subjectIdentificaciónes_ES
dc.subjectRexistroes_ES
dc.subjectInstituto de Ciencias del Patrimonioes_ES
dc.subjectIncipites_ES
dc.subjectInstitute of Heritage Scienceses_ES
dc.subjectLandscape Archaeologyes_ES
dc.subjectSurface Archaeological Surveyes_ES
dc.subjectVulnerability Analysises_ES
dc.subjectArchaeological siteses_ES
dc.subjectIdentificationes_ES
dc.subjectRecordes_ES
dc.titleEstudo arqueolóxico do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. Prospección superficial e vulnerabilidadees_ES
dc.typelibroes_ES
dc.description.peerreviewedPeer reviewedes_ES
dc.contributor.funderMinisterio de Ciencia e Innovación (España)-
dc.contributor.funderCSIC - Instituto de Ciencias del Patrimonio (INCIPIT)-
dc.relation.csic-
dc.identifier.funderhttp://dx.doi.org/10.13039/501100004837es_ES
Appears in Collections:(INCIPIT) Cadernos de Arqueoloxía e Patrimonio (CAPA)
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CAPA 33.pdf32,84 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.