English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/74466
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE

Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | DATACITE
Exportar a otros formatos:

Title

Estudo arqueolóxico do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. Prospección superficial e vulnerabilidade

AuthorsBallesteros-Arias, Paula CSIC ; Güimil-Fariña, Alejandro ; López-Romero, Elías CSIC ORCID
KeywordsArqueoloxía da Paisaxe
Prospección Superficial
Vulnerabilidade
Elementos Arqueolóxicos
Identificación
Rexistro
Instituto de Ciencias del Patrimonio
Incipit
Institute of Heritage Sciences
Landscape Archaeology
Surface Archaeological Survey
Vulnerability Analysis
Archaeological sites
Identification
Record
Issue DateApr-2013
PublisherCSIC - Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit)
SeriesCAPA
33
Abstract[GA] O traballo que presentamos a continuación enmárcase dentro do proxecto denominado "Procesos de formación e cambio da paisaxe cultural do Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia" (HAR2010-22004). Este estudo trata de profundar no coñecemento do espazo cultural a través de prospección arqueolóxica superficial, e de recoñecer as diferentes etapas crono-culturais que deron lugar á configuración actual deste espazo singular de illas. O traballo organízase en tres grandes bloques. Na primeira descríbense os plantexamentos e obxectivos do estudo. A segunda parte contén a presentación da metodoloxía seguida ao longo do proxecto, o inventario das entidades culturais rexistradas e a súa valoración. Por último analízase a vulnerabilidade no contexto litoral dalgunhas das entidades documentadas nas illas, valorando, ao mesmo tempo, o seu estado de conservación.
[EN] The work we present here is part of the project "Procesos de formación e cambio da paisaxe cultural do Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia" (HAR2010-22004). This study seeks to deepen the understanding of the cultural space through surface archaeological survey, and to recognize the different cultural chronological stages that led to the current configuration of this unique area of islands. The text is organised into three sections. In the first one, the guidelines and objectives of the study are presented. In the second one, the methodology followed and the cultural assets identified through during the fieldwork are analysed and discussed. Finally, the vulenrability of several sites identified is discussed and evaluated in their coastal contex.
DescriptionCadernos de Arqueoloxía e Patrimonio (CAPA)
URIhttp://hdl.handle.net/10261/74466
ISSN1579-5349
IdentifiersDL C592-2013
Appears in Collections:(INCIPIT) Cadernos de Arqueoloxía e Patrimonio (CAPA)
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CAPA 33.pdf32,84 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.