English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/66301
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | DATACITE
Exportar a otros formatos:

Title

Modelo 3D do menhir de A Lapa de Gargantáns (Moraña, Pontevedra)

AuthorsMañana-Borrazás, Patricia
KeywordsPatrimonio Cultural
Cultural Heritage
Patrimonio Digital
Digital Heritage
Procedimiento de documentación
Documentation Method
Método de Registro
Recording Method
Adquisición datos 3D
3D data acquisition
Fotogrametría de objeto cercano
Close-Range Photogrammetry
Menhir
Neolítico
Neolithic
Megalitismo
Megalithism
NW Península Ibérica
NW Iberia
Instituto ce Ciencias del Patrimonio
Institute of Heritage Sciences
Incipit
Issue Date7-Feb-2013
Abstract[GA]Modelo tridimensional do menhir de A Lapa de Gargantáns (Moraña, Pontevedra) obtido por medio da Fotogrametría de obxecto próximo (Close-range Photogrammetry) en base a unha serie de 19 imaxes xerais do menhir, e escalado en relación as medidas xerais do elemento. O resultado é un modelo 3D métrico representativo da forma e aspecto do menhir do que se presentan dous productos: unha versión do modelo 3D con aspecto realista (con textura) mais outra versión sen textura que permite advertir con máis claridade os gravados que poideron ser rexistrados tridimensionalmente con esta técnica. Ademais, o modelo 3D está acompañado de imágenes e información fundamental sobor de este menhir.
[ES]Modelo tridimensional del menhir de A Lapa de Gargantáns (Moaña, Pontevedra), obtenido por medio de la Fotogrametría de objeto cercano (Close-Range Photogrammetry) en base a una serie de 19 imágenes generales del menhir, y escalado en relación a las medidas generales del elemento. El resultado es un modelo 3D métrico representativo de la forma y aspecto del menhir del que se presentan dos productos: una versión del modelo 3D con aspecto realista (con textura) y otra versión sin textura que permite advertir más claramente los gravados que pudieron ser registrados tridimensionalmente con esta técnica. Además, el modelo 3D está acompañado de imágenes e información fundamental sobre este menhir.
DescriptionEn esta ficha3D presentamos los resultados de la documentación por medio de Fotogrametría de objeto cercano (Close-Range Photogrammetry) de uno de los menhires más afamados de Galicia, A Lapa de Gargantáns, así como información e imágenes del elemento. Este un modelo, obtenido en base a una serie de fotografías generales del elemento obtenidas con una cámara compacta, alcanza mayor detalle y resolución en un par de caras, la que tienen mayor número de grabados, donde se emplearon un número de imágenes que en el resto. Este documento, un pdf 3D, permite interactuar con el modelo 3d: se puede interactuar con el contenido principal (el modelo 3D), rotarlo, girarlo, desplazarlo, hacer zoom, cambiar el aspecto e iluminación. Para ello es necesario tener instalado el programa gratuito ACROBAT READER 8 o superior. Recomendamos la instalación de la última versión disponible. Con el programa ADOBE ACROBAT PRO se puede además medir, hacer secciones e insertar comentarios en el modelo 3D.
URIhttp://hdl.handle.net/10261/66301
Appears in Collections:(INCIPIT) Material de divulgación
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ALapaGargantans_3D_cor.pdf11 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ALapaGargantans_3D_Noncor.pdf2,25 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.