English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/62902
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:

Title

Monte da Chan (Barro, Pontevedra): Resultados e conclusións da campaña do 2007

AuthorsAboal-Fernández, Roberto ; Cancela Cereijo, Cristina ; Castro Hierro, Virginia ; Rodríguez Martínez, Rafael; Prieto-Martínez, M. Pilar ; González Aguiar, Begoña; Porto Tenreiro, Yolanda ; Otero Vilariño, Carlos ; Barreiro, David ; Mañana-Borrazás, Patricia
KeywordsMonte da Chan
Castro
Idade do Ferro
Época romana
Escavación arqueolóxica
Prospección
Levantamento planimétrico
Recuperación patrimonial
Hillfort
Iron Age
Roman period
Archaeological excavation
Survey
Topographic survey
Heritage recovery
Instituto de Ciencias del Patrimonio
Patrimonio cultural
Cultural heritage
Instituto of Heritage Sciences
levantamiento planimétrico
Edad del Hierro
Incipit
Issue DateDec-2012
PublisherCSIC - Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit)
SeriesCAPA
32
Abstract[GA] Este texto recolle os resultados dos traballos realizados no xacemento da Idade do Fero de Monte da Chan. O xacemento atopábase gravemente alterado por numerosos axentes (unha capela, numerosas pistas...), e o obxectivo da actuación arqueolóxica pretendía, valorar o seu estado de conservación e a potencialidade dos restos arqueolóxicos, para artellar unha estratexía que garantira a protección e posta en valor do xacemento. A intervención propoñía a apertura dunhas sondaxes valorativas, a realización dunha prospección de susceptibilidade magnética, un levantamento planimétrico de detalle do xacemento, e traballos de prospección do contorno.
[EN] This text contains the results of work carried out at the Iron Age site of Monte da Chan. The site had been seriously damaged due to several factors (a chapel, roads, etc.). The objective of the archaeological excavation was to evaluate the state of conservation and the degree of interest of the archaeological remains in order to design a strategy to guarantee the protection and the enhancement of the site. The project proposed an archeological excavation, a geomagnetic survey, a detailed topographic survey of the site and a survey of the surroundings.
[ES] Este texto recoge los resultados de los trabajos realizados en el yacimiento de la Edad del Hierro de Monte da Chan. El yacimiento se encontraba gravemente alterado por numerosos agentes (una capilla, numerosas pistas...), y el objetivo de la actuación arqueológica pretendía, valorar su estado de conservación y la potencialidad de los restos arqueológicos, para planificar una estrategía que garantizara la protección y puesta en valor del yacimiento. La intervención proponía la apertura de unos sondeos valorativos, la realización de una prospección de susceptibilidad magnética, un levantamiento planimétrico de detalle del yacimiento, y trabajos de prospección del entorno.
DescriptionCadernos de Arqueoloxía e Patrimonio (CAPA).-- 136 páginas.-- Editor: Roberto Aboal-Fernández
URIhttp://hdl.handle.net/10261/62902
ISSN1579-5349
Appears in Collections:(INCIPIT) Cadernos de Arqueoloxía e Patrimonio (CAPA)
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CAPA 32.pdf31,86 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.