Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/6217
Share/Export:
logo share SHARE BASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | DATACITE

Invite to open peer review
Title

Obras Públicas e Patrimonio: Estudo Arqueolóxico do Corredor do Corredor do Morrazo

AuthorsCriado-Boado, Felipe CSIC ORCID ; Cabrejas, Elena CSIC ; Rodríguez-Costas, Alberto; Barreiro, David CSIC ORCID ; Lima Oliveira, Elena ; Gianotti, Camila CSIC ; Cancela-Cereijo, Cristina ; Bonilla Rodríguez, Andrés; Mañana-Borrazás, Patricia CSIC ; Chao Álvarez, Francisco Javier; Seoane-Veiga, Yolanda CSIC ; Aboal-Fernández, Roberto ; Castro Hierro, Virginia ; Méndez Fernández, Fidel ; Rey García, José Manuel; Santos Estévez, Manuel CSIC ORCID ; Martínez Cortizas, Antonio; Prieto-Martínez, M. Pilar ; Tabarés Domínguez, Marta CSIC ; Baqueiro Vidal, Sofía ; Porto Tenreiro, Yolanda CSIC
KeywordsLaboratorio de Arqueología del Paisaje
Laboratory of Landscape Archaeology
Prehistoria Reciente
Late Prehistory
Protohistoria
Protohistory
Patrones de asentamiento
Settlement patterns
Formación de yacimientos arqueológicos
Archaeological sites formation Galicia
Península del Morrazo
Morrazo Peninsula
LaPa
Issue DateDec-2005
PublisherCSIC-XUGA - Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento (IEGPS)
SeriesTAPA
35
Abstract[ES] O obxectivo principal desta publicación é o de contribuír á difusión dos resultados dos traballos arqueolóxicos realizados para correxir o impacto arqueolóxico xerado pola construción do Corredor do Morrazo e á divulgación dos avances que eles aportan para o mellor coñecemento da historia e prehistoria de Galicia, tanto entre o público especializado como entre a sociedade en xeral, comezando polas comunidades nas que se atopan os restos arqueolóxicos. A Península do Morrazo caracterízase por posuír un rico Patrimonio Arqueolóxico. Esta circunstancia implicou que, por precaución, e antes de comezar as obras, o 35% do trazado (aproximadamente 7 km dos 21 Km) estivesen cautelados pola Dirección Xeral do Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia, o que supuña que non se podía traballar neles antes do correspondente estudo e/ou actuación arqueolóxica. // Presentación do Proxecto (Felipe Criado) // Plantexamentos e Metodoloxía: Precedentes: a Avaliación do Impacto Arqueolóxico e as resolucións da Declaración de Impacto Ambiental (Elena Cabrejas et al.); Historial do proxecto (Felipe Criado et al.); A Corrección de Impacto (Xesús Amado Reino et al.); O Seguimento arqueolóxico (Elena Cabrejas et al.) // Os Resultados: as principais intervencións: Neolítico Inicial / Medio: O Regueiriño (Elena Lima Olivera); Neolítico Final: Montenegro (Camila Gianotti et al.); Calcolítico: Monte dos Remedios (Andrés Bonilla Rodríguez et al.); Neolítico Final / Idade do Bronce: Os Laguiños (Patricia Mañana Borrazás et al.); Idade do Bronce: Devesa de Abaixo – Os Torradoiros (Pablo Vázquez Liz); Petroglifos: Viveiro, Devesa do Rei e Gondarán (Yolanda Seoane Veiga et al.); Cultura Castrexa: Castro de Montealegre (Roberto Aboal et al.); Romanidade tardía: O Redolliño (Roberto Aboal et al.) // O Coñecemento: a significación de Morrazo na Prehistoria: O modelo de formación dun xacemento arqueolóxico (Felipe Criado et al.); De conxuntos materiais a poboados: patróns de asentamento en O Morrazo durante a Prehistoria Recente (Fidel Méndez Fernández et al.); Arte Rupestre na Península do Morrazo (Manuel Santos); Os territorios prehistóricos do entorno das Rías de Pontevedra e Vigo (Felipe Criado); A Cultura material dos xacementos de Montenegro, A Devesa de Abaixo e O Regueiriño. (Pilar Prieto Martínez et al.)
DescriptionTraballos de Arqueoloxía e Patrimonio (TAPA).-- Felipe Criado Boado e Elena Cabrejas Domínguez (coord).-- Criado-Boado, Felipe et al.
URIhttp://hdl.handle.net/10261/6217
ISBN84-00-08377-6
ISSN1579-5357
IdentifiersDL C 60-06
NIPO 653-05-114-5
Appears in Collections:(INCIPIT) Traballos de Arqueoloxía e Patrimonio (TAPA)
Files in This Item:
File Description SizeFormat
TAPA35.pdf2,71 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

968
checked on May 26, 2024

Download(s)

807
checked on May 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Altmetric


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.