Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/61709
Share/Export:
logo share SHARE BASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | DATACITE

Invite to open peer review
Title

La biblioteca de recerca i la seva aportació al desenvolupament de l’activitat I+D+i

Other TitlesLa biblioteca de investigación y su aportación al desarrollo de la actividad I+D+i
AuthorsPlaza-Navas, Miquel Àngel CSIC ORCID ; Ponsati Obiols, Agnès CSIC ORCID ; Bernal, Isabel CSIC ORCID ; Baquero Arribas, Mercedes CSIC
KeywordsBiblioteques de recerca
Biblioteques cientifiques
Biblioteques especialitzades
R+D+i
Cooperació bibliotècaria
Accés obert
Bibliotecas de investigación
Bibliotecas científicas
Bibliotecas especializadas
Cooperación bibliotecaria
Acceso abierto
I+D+i
Research libraries
Scientific libraries
Special libraries
R&D&I
Librarian cooperation
Open Access
Embedded libraries
Issue DateNov-2012
PublisherCol.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
CitationITEM. Revista de biblioteconomia i documentaciò 56: 14-32 (2012)
Abstract[CAT]Les polítiques de R+D+i han esdevingut fonamentals per al desenvolupament de la societat actual. Quin és el paper que ju¬guen les biblioteques dels organismes dedicats a la recerca? Cada vegada és més necessari avaluar el retorn de la inversió realitzada en aquestes polítiques, i les biblioteques no s’escapen d’aquesta necessitat. S’ofereixen una sèrie de reflexions per tal de donar resposta a aquesta qüestió, i es plantegen algunes idees sobre el que el present i el futur proper implicaran per a aquest tipus de biblioteques dins un entorn i una època en què es requereix una capacitat d’adaptació i de canvi molt més ràpids.
[ES]Las políticas de I+D+i se han convertido en fundamentales para el desarrollo de la sociedad actual. ¿Cuál es el papel que juegan las bibliotecas en los organismos dedicados a la investigación? Cada vez se hace más necesario evaluar el retorno de la inversión realizada, y las bibliotecas no escapan a esta necesidad. Se ofrecen una serie de reflexiones que intentan dar respuesta a esa pregunta y se plantean algunas ideas sobre lo que el presente y el futuro cercano implicarán para este tipo de bibliotecas en un entorno y una época en que se requiere una capacidad de adaptación y de cambio mucho más rápidos.
[EN]R&D&I policies are essential pillars in our society. What importance do libraries hold in research institutions? Evaluation is a necessity in day-to-day work, and libraries do not escape from this requirement. This article provides some thoughts in an attempt to answer this question. In addition, a number of suggestions are put forward as to what the present day and the near future may bring to research libraries, particularly in a time and context that calls for, more than ever, a greater capacity to adapt and change.
Description19 páginas. Adjunto postprint en español.
Publisher version (URL)http://www.raco.cat/index.php/Item/article/view/261354/357224
URIhttp://hdl.handle.net/10261/61709
Appears in Collections:(URICI) Artículos
Files in This Item:
File Description SizeFormat
01_dossier_ITEM56.pdf501,9 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Postprint_espanol_ITEM56.pdf113,44 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

1,146
checked on May 22, 2024

Download(s)

297
checked on May 22, 2024

Google ScholarTM

Check


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.