English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/60579
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Title

Notes sobre el consolat de catalans de Siracusa (1319-1528)

AuthorsSalicrú Lluch, Roser
KeywordsCònsols catalans
Siracusa (Sicília, Itàlia)
Segles XIV-XVI
Issue Date1996
PublisherCarlo Delfine Editore
CitationLa Corona d'Aragona in Italia (secc. XIII-XVIII). XIV Congresso di Storia della Corona d'Aragona. Sassari-Alghero 19-24 maggio 1990 (Vol.III) : 691-712 (1996)
AbstractLa primera notícia del consolat de catalans de Siracusa, seguida d'un hiat de més de seixanta anys, data del 1319, i la darrera referencia és del 1528. No hi ha un bloc documental compacte, pero des del1382 coneixem la major part deis consols. Fins a mitjan segle XV els consols exerceixen funcions judicials, comercials, de protecció i ajut als mercaders... Però aquest tipus de notícies s 'anira esvaint. Durant el regnat de Ferran II, l 'atenció se centra en les dificultats posades pels seus oficials als consols electes, que finalitzen amb el nomenament d'un membre de la cambra reginal de Siracusa. La institució ja no recobra la vitalitat, i les fonts només reflecteixen la successió, quasi medmica, deis beneficiaris de l'ofici, elegits per insaculació, i que fins i tot recorren, de forma immediata, al nomenament de lloctinents. Malgrat les interferencies reials o deis mercaders, el càrrec és sempre proveït pels consellers de Barcelona. La majoria de consols són ciutadans de Barcelona de famílies ben conegudes, pero alguns dels seus lloctinents són mercaders.
DescriptionRicerche e studi finanziati dal Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
URIhttp://hdl.handle.net/10261/60579
ISBN88-7138-068-1
Appears in Collections:(IMF) Libros y partes de libros
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.