Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/5586
Share/Export:
logo share SHARE BASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | DATACITE
Title

A paisaxe agraria de Elviña: os elementos e as formas

AuthorsBallesteros-Arias, Paula CSIC
KeywordsLaboratorio de Arqueología del Paisaje
Laboratory of Landscape Archaeology
Arqueoloxía Rural
Rural Archaeology
Paisaxe Tradicional
Traditional Landscape
Agricultura
Agriculture
Espacio Agrícola
Agricultural Space
Estructuras Agrarias
Agricultural Structures
LaPa
Issue DateDec-2002
PublisherUniversidad de Santiago de Compostela
SeriesCAPA
15
Abstract[EN] This document presents the results of a study about Agrarian Land Space nearby Elviña’s Hillfort, in A Coruña. It was making as a part of a research plan to make the Management Document of Elviña’s Hillfort which pretends the enhancement of it. Elviña’s landscape is a model of traditional and rural territory of Galicia but it’s degrading for the influence of A Coruña urban area. The material elements and agrarian forms are walls and another agricultural structures in order to accommodate the space for land exploitation. This landscape was growing up during the last millennium and his role was to provide agricultural supplies to the city.
[GA] Este traballo presenta o resultado do estudio do espacio agrario do entorno do castro e a aldea de Elviña, no concello da Coruña, realizado como unha parte do plan de investigación para a elaboración do Plan Director do Castro de Elviña que ten como obxetivo a posta en valor do sitio. A paisaxe de Elviña responde ao modelo tradicional rural de Galicia ainda que se atopa moi degradado pola influencia do núcleo urbano da Coruña. Os elementos materiais e as formas agrarias que o caracterizan son balados, cómaros, terrazas e bancais que serven de acondicionamento para a explotación do territorio. Esta paisaxe vaise xerando co paso do tempo podendo remontarse ata o século X no que Elviña tiña un rol importate na producción agrícola para o abastecemento da cidade.
DescriptionCadernos de Arqueoloxía e Patrimonio (CAPA)
URIhttp://hdl.handle.net/10261/5586
ISBN84-688-0611-0
ISSN1579-5349
IdentifiersDL C 2846-02
Appears in Collections:(INCIPIT) Cadernos de Arqueoloxía e Patrimonio (CAPA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat
CAPA15.pdf3,4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work

Google ScholarTM

Check

Altmetric


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.