English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/5586
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Título

A paisaxe agraria de Elviña: os elementos e as formas

AutorBallesteros-Arias, Paula
Palabras claveLaboratorio de Arqueología del Paisaje
Laboratory of Landscape Archaeology
Arqueoloxía Rural
Rural Archaeology
Paisaxe Tradicional
Traditional Landscape
Agricultura
Agriculture
Espacio Agrícola
Agricultural Space
Estructuras Agrarias
Agricultural Structures
LaPa
Fecha de publicacióndic-2002
EditorUniversidad de Santiago de Compostela
SerieCAPA
15
Resumen[EN] This document presents the results of a study about Agrarian Land Space nearby Elviña’s Hillfort, in A Coruña. It was making as a part of a research plan to make the Management Document of Elviña’s Hillfort which pretends the enhancement of it. Elviña’s landscape is a model of traditional and rural territory of Galicia but it’s degrading for the influence of A Coruña urban area. The material elements and agrarian forms are walls and another agricultural structures in order to accommodate the space for land exploitation. This landscape was growing up during the last millennium and his role was to provide agricultural supplies to the city.
[GA] Este traballo presenta o resultado do estudio do espacio agrario do entorno do castro e a aldea de Elviña, no concello da Coruña, realizado como unha parte do plan de investigación para a elaboración do Plan Director do Castro de Elviña que ten como obxetivo a posta en valor do sitio. A paisaxe de Elviña responde ao modelo tradicional rural de Galicia ainda que se atopa moi degradado pola influencia do núcleo urbano da Coruña. Os elementos materiais e as formas agrarias que o caracterizan son balados, cómaros, terrazas e bancais que serven de acondicionamento para a explotación do territorio. Esta paisaxe vaise xerando co paso do tempo podendo remontarse ata o século X no que Elviña tiña un rol importate na producción agrícola para o abastecemento da cidade.
DescripciónCadernos de Arqueoloxía e Patrimonio (CAPA)
URIhttp://hdl.handle.net/10261/5586
ISBN84-688-0611-0
ISSN1579-5349
IdentificadoresDL C 2846-02
Aparece en las colecciones: (INCIPIT) Cadernos de Arqueoloxía e Patrimonio (CAPA)
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
CAPA15.pdf3,4 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.