Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/5493
Share/Export:
logo share SHARE BASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | DATACITE
Title

A Arqueoloxía no Plan Eólico da Galiza: Estudos de Impacto Arqueolóxico

AuthorsCacheda Pérez, María
KeywordsEstudos de Impacto Arqueolóxico
Avaliación de Impacto Arqueolóxico
Parque eólico
Xestión arqueolóxica
Arqueoloxía aplicada
Laboratorio de Arqueología del Paisaje
Archaeological impact studies
Archaeological impact assessment
Wind farm
Archaeological management
Applied archaeology
Laboratory of Landscape Archaeology
LaPa
Issue DateJun-2004
PublisherUniversidad de Santiago de Compostela
SeriesCAPA
20
Abstract[EN] The aim of this work is to show a summary of the data collected by the Laboratory of Landscape Archaeology (Padre Sarmiento Institute on Galician Studies), between 1995-2201, from Archaeological Impact Studies in the Galician Wind-Farm Plan. Assuming that Archaeological Impact works are knowledge generators, as much of basic as of applied knowledge, this summarized study follows an Applied Archaeology Research Programme. A basic description of results is offered, as well as an approach to impact assessment and monitoring methodologies. Then, we try to link the different stages of analysis with the appropiate field-work, including the specific survey for this work.
[GA] Este traballo intenta ofrecer unha análise da sistematización de toda a información reunida nos Estudos de Impacto Arqueolóxico levados a cabo polo Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe (IEGPS), entre os anos 1995 e 2001, no marco do Plan Eólico Estratéxico da Galiza. Pártese dunha reflexión sobre os traballos de xestión de impacto como actuacións xeradoras de coñecemento, tanto básico como aplicado, e inscrébese nunha liña de investigación en arqueoloxía aplicada. Establécese unha descrición básica dos resultados obtidos, así como unha aproximación á metodoloxía de diagnose e corrección de impacto. Inténtase vincular cada fase dos estudos realizados coas súas implicacións para o traballo de campo e, en consecuencia, para o traballo de prospección aplicado en cada momento.
DescriptionCadernos de Arqueoloxía e Patrimonio (CAPA)
URIhttp://hdl.handle.net/10261/5493
ISBN84-688-7289-X
ISSN1579-5349
IdentifiersDL C 1551-04
Appears in Collections:(INCIPIT) Cadernos de Arqueoloxía e Patrimonio (CAPA)
Files in This Item:
File Description SizeFormat
CAPA20.pdf1,03 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work

CORE Recommender

Page view(s)

440
checked on Dec 10, 2023

Download(s)

542
checked on Dec 10, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.