English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/54851
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Título

Arte rupestre no promontorio de Corme (Ponteceso)

Otros títulosArte rupestre en el promontorio de Corme (Ponteceso)
AutorMañana-Borrazás, Patricia ; Santos-Estévez, Manuel
Palabras claveArte Rupestre
Rock Art
Petróglifo
Petroglifo
Petroglyph
Gravados rupestres
Gravados rupestres
Rock engravings
Arqueoloxía da Paisaxe
Arqueología del Paisaje
Landscape Archaeology
Parque eólico
Wind Farm
Seguemento arqueolóxico
Seguimiento arqueológico
Archaeological Monitoring
Corrección de impacto arquelóxico
Corrección de Impacto Arqueológico
Archaeological Impact Correction
Corme
Galicia
Instituto de Ciencias do Patrimonio
Instituto de Ciencias del Patrimonio
Institute of Heritage Sciences
Patrimonio Cultural
Cultural Heritage
Incipit
Fecha de publicación2002
EditorUniversidad de Santiago de Compostela
CitaciónGALLAECIA, 21: 115-125. Santiago de Compostela.
Resumen[GA] Neste artigo informamos sobre un grupo de achádegos, descubertos durante os estudios de impacto arqueolóxico en relación á construción do Parque Eólico de Corme, en Poneteceso (Galicia, España). Os achádegos principais son unha serie de estacións de arte rupestre excepcionais e cunha cronoloxía controvertida.
[ES] En este artículo informamos sobre un grupo de hallazgos, descubiertos durante los estudios de impacto arqueológico en relación a la construcción del Parque Eólico de Corme, en Ponteceso (Galicia, España). Los hallazgos principales son una serie de estaciones de arte rupestre excepcionales con una cronología controvertida.
[EN] In this paper we inform about a group of finds, discovered during of the archaeological impact assessment in reference to the wind farm of Corme, in Ponteceso council, Galicia, Spain. The principal finds are an exceptional rock art sites with controversial chronology.
Versión del editorhttp://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=265497
URIhttp://hdl.handle.net/10261/54851
ISSN0211-8653
Aparece en las colecciones: (INCIPIT) Artículos
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
2002_GALLAECIA_MañanaSantos_Arte.pdf3,13 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.