English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/52263
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:

Title

Alén dos castros de O Neixón: análise dixital dunha paisaxe arqueolóxica

Other TitlesMás allá de los castros de O Neixón: análisis digital de un paisaje arqueológico
AuthorsFábrega-Álvarez, Pastor ; Parcero-Oubiña, César ; Méndez Santiago, Paula
KeywordsNeixón
Castro
Hillfort
Instituto de Ciencias do Patrimonio
Instituto de Ciencias del Patrimonio
Institute of Heritage Sciences
Patrimonio Cultural
Cultural Heritage
Incipit
Issue Date2005
PublisherToxosoutos
CitationEn Ayán Vila, X.M. (Coord.) Os Castros de Neixón, Boiro, A Coruña. A recuperación dende a Aqueoloxía dun espazo social e patrimonial: 249-284. Noia (A Coruña).
SeriesKeltia
30
Abstract[GA] Neste capítulo amosamos que os castros de O Neixón representan un dos modelos máis utilizados á hora de comprende-lo desenvolvemento histórico do período castrexo. As diferenzas entre o castro pequeno e o grande en termos de arquitectura, tamaño ou conxuntos de materiais serviron para exemplificar, a través deles, boa parte das chaves da secuencia arqueolóxica do período castrexo. Nembargantes, apenas se ten prestado atención ate o de agora a estes dous poboados alén dos límites que marcan as súas murallas. Neste capítulo tentaremos de botar unha ollada sobre os castros de O Neixón dende fora deles, e de mirar dende eles cara fora. A nosa intención é tentar de comprender un pouco mellor os dous xacementos ampliando o seu espazo de significación, comprendelos coma parte dun escenario máis extenso, segundo os principios de comprensión do rexistro arqueolóxico que propoñen aproximacións coma a arqueolóxica espacial, a análise arqueo-xeográfica ou a arqueoloxía da paisaxe.
[ES] En este capítulo mostramos que los castros de O Neixón representan uno de los modelos más utilizados a la hora de comprender el desarrollo histórico del período castreño. Las diferencias entre el castro pequeño y el grande en términos de arquitectura, tamaño o conjuntos de materiales sirvieron para ejemplificar, a través de ellos, buena parte de las llaves de la secuencia arqueológica del periodo castreño. Sin embargo, apenas se tiene prestado atención hasta ahora a estos dos poblados más allá de los límites que marcan sus murallas. En este capítulo intentaremos echar un vistazo sobre los castros de O Neixón desde fuera de ellos, y de mirar desde ellos hacia afuera. Nuestra intención es intentar comprender un poco mejor los dos yacimientos ampliando su espacio de significación, comprenderlos como parte de un escenario más extenso, según los principios de comprensión del registro arqueológico que proponen aproximaciones como la arqueología espacial, el análisis arqueo-geográfico o la arqueología del paisaje.
URIhttp://hdl.handle.net/10261/52263
ISBN84-96259-71-4
Appears in Collections:(INCIPIT) Libros y partes de libros
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2005_Os castros do Neixon_FabregaParceroMendez_Alen_manuscrito.pdf6,32 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.