English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/51882
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Title

Les finances municipals a Cervera (1338-1339)

AuthorsVerdés-Pijuan, Pere
KeywordsFianances públiques
Cervera (Lleida)
Segle XIV
Issue Date1996
PublisherL’Avenç
CitationIII Congrés Internacional d'Història Local de Catalunya: Funcionament de les finances locals al llarg de la història : 205-214 (1997)
AbstractCervera durant la década deis 30 del segle XIV ja té una administració financera municipal força consolidada. Dins el capítol de sortides -punt de referéncia principal del municipi medieval- existeixen tres grans partirles: els pagaments de la «questia» al rei, les despeses generarles pel funcionament del propi municipi, i el deute. Les peticions de diners per part del monarca tingueren una importancia bàisica -directament o indirectament- en el desenvolupament financer del municipi. ¿Coro es finançaren totes aquestes despeses? Inicialment, hom havia confiat sempre en l'impost directe proporcional per pagar la «questia» al rei i altres deutes del municipi. El volum de les despeses, però, i els terminis en qué calia satisfer-les suposaven un greu handicap per aquest sistema, ja que el procés de recaptació de les talles no era precisament àgil. Per aquesta raó es recorre a fórmules per compensar aquesta deficiencia: avançar diners a compte de la talla proporcional («prest»), demanar préstecs amb uns interessos que, aparentment, rondaven el 10%, fer ús de les taules de canvi o vendre noves rendes de «censals morts» o «violaris». Posteriorment, un cop recaptada la talla, es descomptarien els «prests», s'amortitzarien préstecs i es redimirien les rendes. Davant de necessitats reials o velnals extraordinirries, a més, el rei podia concedir temporalment la recaptació d'impostos indirectes («imposicions») que compensarien desequilibris. Aquesta podría ser la teoria, tot i que la practica, coro hem vist, no era ni seria tan senzilla.
DescriptionComunicació presentada al III Congrés Internacional d'Història Local de Catalunya, celebrat a Barcelona els dies 17 i 18 de novembre de 1995 i organitzat per L'Avenç i la Diputació de Barcelona.
URIhttp://hdl.handle.net/10261/51882
ISBN84-88839-05-7
Appears in Collections:(IMF) Libros y partes de libros
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Verdes-1996-Les finances municipals a Cervera.pdf252,88 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.