English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/51803
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:

Title

Les imposicions a Cervera durant la segona meitat del s.XIV

AuthorsVerdés-Pijuan, Pere
KeywordsFinances públiques
Cervera
Les "Imposicions"
Segle XIV
Issue Date1997
PublisherInstituto de Estudios Ilerdenses
CitationActes del col·loqui: Corona, Municipis i Fiscalitat a la Baixa Edat Mitjana : 383-422 (1997)
AbstractLes "imposicions" eren, com és sabut, un impost indlrecte que gravava, bàsicament, la compravenda de diferents productes. La facultat per recaptar aquest impost fou concedida pel rei durant la primera meitat del s.XIV a la vila de Cervera- i a d'altres llocs- per dos motius bàsics. En primer lloc, hi ha llicéncies per receptar imposicions, temporalment, sobre determinats productes per atendre a unes necessitats concretes de la universitat. En segon lloc, la concessió d'aquesta facultat es realitzà en el marc dels ajuts financers sol·licitats pel monarca en Parlaments o Corts generals i la seva vigencia cessà un cop desapareguda la causa que les motivava. En la present comunicació l'autor pretén fer un primer esbós sobre el funcionament de les imposicions a Cervera durant la segona meitat del s.XIV.
URIhttp://hdl.handle.net/10261/51803
ISBN84-87029-95-7
Appears in Collections:(IMF) Libros y partes de libros
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Verdes-1997-Les imposicions a Cervera durant la segona meitat del s.XIV.pdf1,29 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.