English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/51438
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:

Title

Sobre la hisenda municipal a Constitucions y altres drets de Cathalunya (1704)

AuthorsTurull Rubinat, Max; Verdés-Pijuan, Pere
KeywordsFinances municipals
Catalunya
Issue Date1999
PublisherConsejo Superior de Investigaciones Científicas (España)
CitationFiscalidad real y finanzas urbanas en la Cataluña medieval : 121-154 (1999)
AbstractDesprés d'un treball de recerca i de dissecció de les disposicions contingudes a Constitucions y Altres Drets de Cathalunya sobre materia de fiscalirat i d'hisenda municipal, hem renunciar a abordar l'estudi segons la localització a la compilació i hem optar per desenvolupar- ho sistemàticament en tres apartats segons la institució corresponent. Els tres blocs són les «imposicions», l'endeutament censal i la fiscalitat directa. La informació relativa a les imposicions i a l'endeutament suposa, i amb diferència, la major part de les referències trobades i, en conseqüència, ocuparan especialment la nostra atenció. De fet, estem davant d'un dar reflex de la hisenda de les universitats durant la baixa edat mitjana i l'època moderna a Catalunya, ja que el binomi endeutament censal «imposicions» constitueix l'eix entorn al gual gira tot el sistema fiscal i financer municipal i té unes implicacions econòmiques tan importants per la societat del moment que el convertiren en objecte d'atenció a CYADC. En aquestes pagines, en fi, el centre de gravetat és situat en el dret compilat referent a la fiscalitat municipal i no en la pròpia fiscalitat municipal. No pretenem, en aquesta seu, tornar a abordar l'estudi ni del sistema fiscal municipal ni dels elements que l'integren, sinó que es perem completar-lo en el que sigui possible i plantejar nous interrogants. Fins ara sovint s'han oblidat i s'ha tendit a obviar, sense cap raó aparent atés que estem parlant d'una font fàcilment accessible, les disposicions aprovades en Corts i aquelles compilades a CYADC que afectaven directament la matèria fiscal dels braços. Per tant, a més de contribuir a una millor comprensió de les institucions financeres municipals també volem valoritzar uns textos legislatius poc utilitzats en aquesta mena d'estudis. Assenyalem, en fi, que utilitzarem la tercera compilació -segona amb valor oficial- per dos motius: pel seu valor oficial i perque és la que abraça un periòde històric més ample, incloent, com assenyalarem tot seguir, el material aplegat a la segona compilació i afegint-hi les disposicions de les corts de 1599 i 1702.
URIhttp://hdl.handle.net/10261/51438
ISBN84-00-07805-5
Appears in Collections:(IMF) Libros y partes de libros
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Verdes-1999-Sobre la Hisenda municipal a Constitucions y.....pdf1,7 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.