English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/51139
Compartir / Impacto:
Estadísticas
Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Título

Un llibre de "l'obra dels murs de Cervera" (1368)

AutorVerdés-Pijuan, Pere
Palabras claveL'Obra dels Murs de Cervera (1368)
l'Arxiu Històric Comarcal de Cervera
Cervera
Fortivicació
Segle XV
Fecha de publicación1996
EditorCentre Municipal de Cultura de Cervera
CitaciónMiscel·lània cerverina, Any: 1996 Núm.: 10
ResumenDurant l'època de Pere el Cerimoniós (1336-1387) moltes ciutats i viles del Catalunya construïren o renovaren les seves fortificacions. L'origen d'aquesta activitat cal buscar-lo en els conflictes que es viuran en el decurs del regnat d'aquest monarca, entre els quals cal destacar la guerra contra Castella (1356-1369). En el decurs d'aquests anys el rei ordenà la fortificació d'una sèrie de ciutats i viles reials a causa de la presència de companyies mercenàries al principat . A Cervera, inicialment els treballs foren de caràcter provisional i es realitzaren com a precaució davant del pas de tropes aliades de la Corona, procedents de França, que anaven a combatre als castellans. L'any 1368, però, l'activitat constructiva fa un salt qualitatiu: després de la derrota de Nàjera (1367), la notícia de la incursió de certes companyies d'aventurers de Gascunya al comtat de Pallars farà que el rei Pere doni ordres de fortificar la vila. Aquesta iniciativa encetà una nova serie comptable dins la documentació municipal, "l'Obra dels Murs", que ha conservat exemples dins l'Arxiu Històric Comarcal de Cervera des de l'any esmentat de 1368 fins al 1397. En el present treball analitzem el primer d'aquest llibres, que va des del divendres 11 d'agost de 1368, fins al divendres 8 de desembre del mateix any. Conté les anotacions de les despeses realitzades amb motiu de la construcció o reparació de la muralla. Aquestes despeses estan dividides en jornades, detallades per menut i agrupades en rúbriques referents a salaris i adquisició de materials i eines. A partir d'aquestes dades podem saber quins foren els llocs concrets on es treballà, com s'administrà l'obra, quin fou el personal encarregat de la construcció, quines eren les condicions de treball, quins materials i tecnologia s'utilitzaren, quins foren els sistemes de construcció, com es repartiren els diners i quin fou el resultat.
Versión del editorhttp://www.raco.cat/index.php/MiscellaniaCerverina/article/view/136853/187149
URIhttp://hdl.handle.net/10261/51139
ISSN0213-2451
Aparece en las colecciones: (IMF) Artículos
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Verdes-1996-Un llibre de l'obra dels murs de Cervera (1368).pdf1,04 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.