English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/51078
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Título

Cartes de captius cristians a les presons de Tunis del regnat de Ferran d'Antequera

AutorSalicrú Lluch, Roser
Palabras claveCaptius cristians
Cartes
Presons de Tunis
Ferran d'Antequera
Edat Mitjana
Fecha de publicación1994
EditorConsejo Superior de Investigaciones Científicas (España)
CitaciónMiscel·lània de Textos Medievals (7) : 549-590 (1994)
ResumenA l'Edat Mitjana tenim poques notícies concretes de la situació i condicions de vida deis cristians captius en terres sarraïnes. Els testimonis amb intencionalitat narrativa sorgits i extrets directament d'aquella realitat poden considerar-se, més aviat, una raresa, com també ho són els de captius, musulmaus o no, retinguts en terres cristianes. En canvi, a l'Edat Moderna, amb la col.laboració del testimoniatge d'algun dels representants més il.lustres de la literatura castellana, que ha contribuït a llur popularització, els relats de captiveris que descriuen i detallen les condicions de vida a les presons nord-africanes són molt més abundants. En general, quan la documentació medieval catalana-aragonesa fa referencia als captius a Granada o a Barbaría esmenta, només, de manera practicament formularía i generalitzable, la fam, la set i el fred o Ianuesa que aquests havien de suportar -penalitats a que encara calia afegir les pressions i el consegüent perill d'apostasia-, o bé fa menció generica de llur atrocissima et ferocíssima condició de vida, i aplica a la situació deis captius un ampli ventall d'expressions similars.
URIhttp://hdl.handle.net/10261/51078
ISSN0213-2257
Aparece en las colecciones: (IMF) Artículos
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Salicru-1994-CARTES DE CAPTIUS CRlSTIANS A LES PRESONS DE TUNIS.pdf2,91 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.