English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/51007
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Título

Fugues, camuflatge i treball esclau a l'entorn del castell de Tortosa i de les terres de l'Ebre en el primer terç del segle XV

AutorSalicrú Lluch, Roser
Palabras claveThe Tortosa castle
El castell de Tortosa
Bartomeu Domènec
XVth. century
Segle XV
Catalonia
Catalunya
Slaves
Esclaus
Fecha de publicación2003
EditorUniversidad de Barcelona
CitaciónActa historica et archaeologica mediaevalia (25) : 423-443 (2003)
Resumen(EN) Information given by an account of the bailiff of the Tortosa castle, Bartomeu Domènec, together with other documentary data, lead to considerations about slave work and Muslim slaves flights attempts in XVth. century Catalonia. Analysis is focused on the Ebro river area examples and particularities. Comments about fugitives camouflage and methods are provided as well.
(CAT) L’Arxiu de la Corona d’Aragó conserva, entre els fons de Mestre Racional de la secció de Reial Patrimoni, amb el número 2440, un petit volum que recull les despeses que el batlle de la ciutat, Bartomeu Domènec, va fer al castell de Tortosa entre 1424 i 1429 tant en obres com per raó de l’ofici de la batllia. En la seva recopilació de dades sísmiques de les terres catalanes, gràcies a unes notes que els va fornir Josep Maria Madurell i Marimon, Eduard Fontserè i Josep Iglésies ja feren ús d’alguns extractes d’aquesta font per referir-se als danys que el sisme de 1428 havia ocasionat al castell de Tortosa. Però aquests comptes també aporten dades i permeten reflexionar tant sobre l’aprofitament del treball esclau com sobre les peripècies que podien arribar a passar aquells que intentaven escapar de servitud i recuperar la llibertat perduda per mitjà de la fuga, i sobre el paper que jugaven les terres de l’Ebre en les fugues dels esclaus sarraïns.
Versión del editorhttp://www.raco.cat/index.php/ActaHistorica/article/view/188896/254880
URIhttp://hdl.handle.net/10261/51007
ISSN0212-2960
Aparece en las colecciones: (IMF) Artículos
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.