English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/50645
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:

Title

La implantació de la Guarda d'Esclaus i el manifest de 1421 a la vegueria de Cervera

AuthorsSalicrú Lluch, Roser
KeywordsGuarda d'Esclaus
Vegueria de Cervera
Manifest de 1421
Issue Date1998
PublisherCentre Municipal de Cultura de Cervera
CitationMiscel·lània cerverina (12) : 35-56 (1998)
AbstractEl 1413 la Cort de Barcelona aprovà disset capítols destinats a prevenir el gran nombre de fugues d'esclaus que es produïen al Principat i a protegir-ne els propietaris per mitjà de la creació d'una assegurança. L'assegurança seria gestionada per la Diputació del General i de cobrar-ne els drets i d'inscriure els esclaus se n'encarregarien, arreu de Catalunya, els diputats locals, l'àmbit de jurisdicció dels quals coincidia, sovint, amb el de les vegueries. Per assegurarlos contra fugues, els propietaris haurien de satisfer obligatòriament una quota, anual però en dues pagues semestrals, proporcional al valor o estima que atribuïssin als seus esclaus, d'un florí per cada mil sous, de manera que, si un esclau fugia, la Generalitat es faria càrrec de la seva recerca i captura i, si la recerca esdevenia infructuosa i la fuga exitosa, reemborsaria a l'amo el valor declarat. Com que hom considerava que el perill de ftigues no afectava ni a les dones ni als menors de 10 anys, els amos només estarien obligats a assegurar els esclaus mascles majors de 10 anys, però, si ho volien, també podrien assegurar, voluntàriament, les esclaves i els infants.
Publisher version (URL)http://www.raco.cat/index.php/MiscellaniaCerverina/article/view/136903/187184
URIhttp://hdl.handle.net/10261/50645
ISSN0213-2451
Appears in Collections:(IMF) Artículos
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.