English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/50574
Compartir / Impacto:
Estadísticas
Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Título

Paisatge agrari i abastament a Cervera (1370-1380)

AutorVerdés-Pijuan, Pere
Palabras claveCervera
Segle XIV
El problema de l'abastament
Paisatge agrari
Fecha de publicación1994
EditorCentre Municipal de Cultura de Cervera
CitaciónMiscel·lània cerverina (9) : 29-67 (1994)
ResumenCervera era al s.XIV un nucli demogràfic important, la vuitena ciutat en importància de Catalunya, i un centre urbà que exercia de capital d'una àmplia comarca rural. En aquest àmbit es dóna un fort impuls mercantil i industrial. La vila aglutina la manufactura i els serveis de la rodalia, i constitueix un mercat fix i un centre de producció artesanal; on destaca per la seva importància la producció tèxtil. Amb tot, és una població integrada al camp de la rodalia, amb una activitat agrícola principal: l'agrícola. En aquest marc és donarà una sèrie de crisis de subsistències que estem estudiant (en concret la de 1374-77). Aquestes crisis, però, venen precedides d'uns factors determinants. El primer d'ells, i del qual ens hem ocupat en el present article, és el del paisatge agrari i la important relació que aquest tenia amb l'abastament de la vila. Aquest tema va ser tractat per M. TURULL en la seva tesi i el present treball pren aquesta obra com a referència, ampliant-la en algunes qüestions. Durant tota l'Edat Mitjana Cervera patirà els problemes generats entorn a l'abastament i la propietat de l'aigua de corrents superficials i pous. Recordem que ens trobem en una zona on l'aigua és un bé necessari i escàs. Això explica els conflictes que es generaran per l'aprofitament de l'aigua dels torrents de la comarca. Altres temes tractats en aquest treball són el cultiu del raïm i l'abastament de vi, el cultiu del safrà com a producte comercial, la ramaderia i els carnissers, el cultíu de cereal a Cervera, i finalment, altres conreus.
Versión del editorhttp://www.raco.cat/index.php/MiscellaniaCerverina/article/view/136844/187117
URIhttp://hdl.handle.net/10261/50574
ISSN0213-2451
Aparece en las colecciones: (IMF) Artículos
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Verdes-1994-Paisatje agrari i abastament a Cervera (1370-1380).pdf1,61 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.