English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/50569
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:

Title

Barcelona, capital del mercat del deute públic català, segles XIV-XV

AuthorsVerdés-Pijuan, Pere
KeywordsHistòria medieval
Fiscalitat
Crèdit
Catalunya
Corona d'Arao
Segles XIV-XV
Deute públic català
Issue Date2007
PublisherArxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
CitationBarcelona quaderns d'història (13) : 283-311 (2007)
AbstractL'autor realitza un primer esbós sobre una qüestió molt important per a la història del crèdit a Catalunya i a la Corona d’Aragó durant els segles baixmedievals. Tal com es desprèn del títol de l’estudi, ens referim a la rellevància que, en el decurs dels segles XIV-XV, tingué Barcelona dins del mercat del deute públic català. En efecte, són molts els indicis que permeten intuir el pes específic assolit per la ciutat comtal en aquest àmbit: foren innombrables les rendes perpètues (censals morts) o vitalícies (violaris) venudes a la capital catalana per persones i institucions d’arreu del país. Ara bé, actualment, l’estudi del deute públic català encara es troba en un estadi molt incipient i no permet anar més enllà de la simple acumulació d’anècdotes referides als creditors barcelonins. Per aquesta raó, hem considerat que podia ser molt més il·lustratiu un estudi de cas, degudament contextualitzat, per oferir una instantània, necessàriament parcial, sobre l’evolució del mercat de rendes barceloní al llarg de la catorzena i la quinzena centúries.
Publisher version (URL)http://www.raco.cat/index.php/BCNQuadernsHistoria/article/view/113889/189812
URIhttp://hdl.handle.net/10261/50569
ISSN1135-3058
Appears in Collections:(IMF) Artículos
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Verdes-2007-Barcelona, capital del mercat del deute públic català, segles XIV-XV.pdf273,35 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.