English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/48400
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Título

Escavación arqueolóxica no Castro Grande de Neixón (Boiro, A Coruña). Campaña de 2006. Memoria Técnica.

Otros títulosExcavación arqueológica en el Castro Grande de Neixón (Boiro, A Coruña). Campaña de 2006. Memoria Técnica.
AutorAyán Vila, Xurxo
Palabras claveIdade do Ferro
Edad del Hierro
Castros
Campo de traballo
Campo de trabajo
Arqueoloxía da Paisaxe
Arqueología del Paisaje
Difusión e divulgación
Difusión y divulgación
Posta en valor
Puesta en valor
Instituto de Ciencias do Patrimonio
Instituto de Ciencias del Patrimonio
Patrimonio Cultural
Incipit
Fecha de publicaciónfeb-2012
EditorCSIC - Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit)
CitaciónSantiago de Compostela
Resumen[GA] A actuación arqueolóxica recollida na presente Memoria Técnica xurdiu como consecuencia directa da proposta do Excmo. Concello de Boiro para organizar por cuarto ano consecutivo un campo de traballo no conxunto arqueolóxico de Os Castros de O Neixón, emprazado en terreos de titularidade municipal. Esta iniciativa canalizouse mediante a renovación dun convenio entre a citada institución e a Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar da Xunta de Galicia, co gallo de incluír este campo de traballo de temática arqueolóxica na oferta xeral da Campaña Verán 2006 contando co asesoramento técnico do Laboratorio de Arqueoloxía do Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento (CSIC-XuGa). Neste marco xeral, a actividade defínese coma ´un campo de traballo de ámbito internacional e modalidade arqueolóxica (Aula de Arqueoloxía). Intervención arqueolóxica: escavación e consolidación das ruínas e restos exhumados, no castro do Neixón, para a súa revalorización como recurso cultural, promovendo a creación dunha aula de arqueoloxía e posibilitando visitas culturais ás ruínas (www.rix.org) a levar a cabo en dúas quincenas consecutivas (16-30 de xullo e 1-15 de agosto de 2006).
[EN] La actuación arqueológica recogida en la presente Memoria Técnica surgió a consecuencia directa de la propuesta del Excmo. Concello de Boiro para organizar por cuarto año consecutivo un campo de trabajo en el conjunto arqueológico de Os Castros de O Neixón, emplazado en terrenos de titularidad municipal. Esta iniciativa se encauzó mediante la renovación de un convenio entre la citada institución y la Vicepresidencia de Igualdade e do Benestar de la Xunta de Galicia, con motivo de incluir este campo de trabajo de temática arqueológica en la oferta general de la Campaña de Verán 2006 contando con el asesoramiento técnico del Laboratorio de Arqueoloxía do Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento (CSIC-XuGa). En este marco general, la actividad se define como ´un campo de trabajo de ámbito internacional y modalidad arqueológica (Aula de Arqueoloxía). Invervención arqueolóxica: excavación e consolidación das ruinas e restos exhumados no castro do Neixón para a súa revalorización como recurso cultural, promovendo a creación dunha aula de arqueoloxía e posibilitando visitas culturais ás ruinas´ (www.rix.org) a llevar a cabo en dos quincenas consecutivas (16-30 de julio y 1-15 de agosto de 2006).
URIhttp://hdl.handle.net/10261/48400
Aparece en las colecciones: (INCIPIT) Informes y documentos de trabajo
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
2012_Campaña 2006 Neixon_Ayan.pdf12,72 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.