English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/48384
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Título

Escavación arqueolóxica no Castro Grande de Neixón (Boiro, A Coruña). Campaña de 2005. Memoria Técnica.

Otros títulosExcavación arqueológica en el Castro Grande de Neixón (Boiro, A Coruña). Campaña de 2005. Memoria Técnica.
AutorAyán Vila, Xurxo
Palabras claveIdade do Ferro
Edad del Hierro
Castros
Campo de traballo
Campo de trabajo
Arqueoloxía da Paisaxe
Arqueología del Paisaje
Difusión e divulgación
Difusión y divulgación
Posta en valor
Puesta en valor
Instituto de Ciencias do Patrimonio
Instituto de Ciencias del Patrimonio
Patrimonio Cultural
Incipit
Fecha de publicación8-mar-2012
EditorCSIC - Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit)
CitaciónSantiago de Compostela
Resumen[GA] A presente Memoria Técnica recolle os resultados derivados da realización dunha escavación arqueolóxica no Castro Grande de O Neixón (Boiro, A Coruña), intervención desenvolvida no marco dun campo de traballo internacional de temática arqueolóxica integrado na Campaña Verán 2005 a instancias dun convenio firmado por terceiro ano consecutivo polo Excmo. Concello de Boiro e a Consellaría de Familia, Xuventude e Voluntariado da Xunta de Galicia, contando co asesoramento técnico do Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe do Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento (CSICXuGa). Con esta iniciativa as institucións implicadas procuran continuar coa potenciación e posta en valor deste espazo arqueolóxico, recuperado recentemente coa rehabilitación das estruturas exhumadas en O Castro Pequeno e coa construción do Centro Arqueolóxico do Barbanza. Neste senso, o campo de traballo concebiuse como verdadeiro eixo vertebrador dunha estratexia de promoción do turismo cultural e do desenvolvemento sostible desta zona de Boiro, que busca converter este espazo arqueolóxico en polo de atracción turística e referente do Patrimonio Cultural da bisbarra do Barbanza.
[EN] Esta memoria recoge los resultados de la intervención arqueológica desarrollada en el Castro Grande de Neixón (Boiro, A Coruña) en el verano de 2005, en el marco del campo de trabajo internacional a instancias de un convenio firmado por tercer año consecutivo por el Excmo. Concello de Boiro y la Consellería de Familia, Xuventude e Voluntariado de la Xunta de Galicia, contando con el asesoramiento técnico del Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe do Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento (CSICXuGa). Con esta iniciativa las instituciones implicadas procuran continuar con la potenciación y puesta en valor de este espacio arqueológico, recuperado recientemente con la rehabilitación de las estructuras exhumadas en O Castro Pequelo y con la construcción del Centro Arqueolóxico do Barbanza. En este sentido el capo de trabajo se concibió como un verdadero eje vertebrador de una estrategia de promoción de turismo cultural y de desarrollo sostenible de esta zona de Boiro, que busca convertir este espacio arqueológico en polo de atracción turística y referente de Patrimonio Cultural de la comarca del Barbanza.
URIhttp://hdl.handle.net/10261/48384
Aparece en las colecciones: (INCIPIT) Informes y documentos de trabajo
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
2012_Campaña 2005 Neixon_Ayan.pdf11,95 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.