English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/46894
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:

Title

Les relíquies de Sant Galderic, una parada a Barcelona, en el Camí de Sant Jaume

AuthorsMutgé Vives, Josefina
KeywordsEl Camí de Sant Jaume
Sant Galderic
Reliquies
Barcelona
Issue Date2007
PublisherConsejo Superior de Investigaciones Científicas (España)
CitationEl Camí de Sant Jaume i Catalunya - Actes del Congrés Internacional celebrat a Barcelona, Cervera i Lleida, els dies 16, 17 i 18 d'Octubre de 2003 : 151-155 (2007)
AbstractLa ciutat gallega de Santiago de Compostel·la -on es venera la tamba de l'apòstol sant Jaume- va ser, juntament amb Roma i Jerusalem, un dels principals indrets de pelegrinatge de la Cristiandat a l'Edat Mitjana i, fins i tot, a la Moderna. Cal tenir en compte, pero, que els camins que conduïen a aquests llocs, varen atraure també pelegrins cap als centres de culte que s'hi trobaven a prop. Un fet semblant s'esdevingué amb els pelegrins que es dirigien a Compostel·la i passaven per Barcelona. Quan es trobaven en aquesta ciutat, sens dubte, anaven a venerar les relíquies objecte de culte, entre les quals tingueren especial importància, a l'epoca moderna, les de Sant Galderic, també anomenat Galdric, el patró dels pagesos catalans. Aquest argument és el que justifica la relació d'aquesta comunicació amb el Congrés sobre el Camí de Sant Jaume i Catalunya. La comunicació s'estructura en quatre apartats. En el primer es parla de qui era Sant Galderic i de la primera etapa del seu culte, consistent en la veneració de la seva tomba a la regió de Tolosa (França). En el segon apartat, tractem del trasllat de les relíquies de sant Galderic al monestir de Sant Martí del Canigó, és a dir, la segona etapa del culte al sant. En el tercer apartat, ens referim al període de temps, ja a l'epoca moderna, en el qual aquestes relíquies foren venerades, pels molts miracles que se li atribulen, al monestir de Sant Pau del Camp de Barcelona i, per consegüent, pels pelegrins que, tot passant per la ciutat comtal, es dirigien a visitar el cos de sant Jaume de Galícia. I el quart apartat fa referencia al retom a França de les relíquies de Sant Galderic, bé que se'n conserva una petita part a Barcelona.
URIhttp://hdl.handle.net/10261/46894
ISBN978-84-00-08554-4
Appears in Collections:(IMF) Comunicaciones congresos
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mutgé-2003-2007-LES RELI' QUIES DE SANT GALDERIC.....pdf318,25 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.