English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/46090
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:

Title

La contribució del regne de Mallorca a la guerra catalano-genovesa de 1330-1335

AuthorsMutgé Vives, Josefina
KeywordsRegne de Mallorca
Guerra catalano-aragonesa
Segle XIV
Corona d'Aragó
Jaume II
Issue Date1989
PublisherInstitut d'Estudis Baleàrics
CitationXIII Congrés d’Història de la Corona d’Aragó : 217-226 (1989)
AbstractA conseqüencia de l'ocupació de l'illa de Sardenya per Jaume II, la rivalitat comercial que fins llavors havia existit entre catalans i genovesos es va transformar en guerra declarada, perque la república ligur gaudia de gran influencia a l'illa. Quan la conquesta de Sardenya va semblar un fet consumat, l'hostilitat genovesa s'incrementa de tal manera que, entre 1325 i 1326, es va aliar amb Pisa per assaltar Sardenya. alhora que començaven una serie d'atacs genovesas contra naus barcelonines. Aquests atacs, bé que ja s'havien iniciat quan encara regnava Jaume II, varen. prendre encara més gran intensitat durant el regnat del seu successor Alfons el Benigne. La situació de Barcelona es féu francament difícil, perla qual cosa els consellers de la ciutat comtal propasaren al rei Alfons l'organització d'una armada contra els genoveses. Mentre les galeres catalano-mallorquines i les genoveses es desafiaven pel mar, com ho hem vist, hom intentava que una pau fos assolida entre ambdues parts bel·ligerants. Recordem, però, que un dels capítols dels acords establerts entre el rei de la Corona d'Aragó, el de Mallorca i el Consell de Barcelona, pera organitzar l'armada contra els genovesas enunciava que cap deis participants en la susdita armada no podría signar pau ni treva amb els genovesos sense exprés consentiment dels altres. Per aixo, com veurem, Mallorca va haver d'intervenir de manera important en les negocíacions que hom duria a terme per arribar a una pau amb Génova.
DescriptionXIII Congrés d’Història de la Corona d’Aragó : Palma de Mallorca, 27 de setembre - 1 octubre, 1987.
URIhttp://hdl.handle.net/10261/46090
ISBN84-87026-01-X
Appears in Collections:(IMF) Libros y partes de libros
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mutge-1989-Contribució de València a la guerra catalanogenovesa de 1330 a 1335.pdf584,92 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.