English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/40475
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | DATACITE
Exportar a otros formatos:

Title

A tradición vista a través do folclorismo

AuthorsMartí Pérez, Josep
KeywordsAntropología
Tradición
Folclorismo
Musicología
Issue Date1998
PublisherMuseo do Pobo Galego
CitationGalicia fai dous mil anos: O Feito Diferencial Galego na Música (II) : 323-350 (1998)
AbstractO concepto de folclorismo ten, como é evidente, moito que ver coa idea de folclore, pero loxicamente non é o mesmo. O folclorismo pódese definir de maneira moi xeral corno aquel conxunto de actitudes que implican unha valoración socialmente positiva deste legado cultural que denominamos "folclore". En canto actitude ou conxunto de actitudes, o folclorismo componse de ideas -por exemplo o que se entende por "folclore"-, sentimentos -o amor ou a veneración cara a este folclore- e tendencias á acción, é dicir, todas aquelas accións motivadas por esta consciencia e estes sentimentos, corno por exemplo levar a cabo proxectos conservacionistas ou de divulgación deste legado tradicional, programar festivais de música tradicional, etc. O folclore, como ciencia, non debería ser senón a exploración metódica e sistemática dun ámbito de coñecemento, mentres que o folclorismo é máis ben unha sensibilidade, un "feeling" social cara ó mundo das tradicións. Pero, na práctica, ambas facetas están intimamente relacionadas.
DescriptionRelatoiros do Encontro O Feito Diferencial Galego na Música, celebrado na sé do Museo do Pobo Galego en Santiago de Compostela os dias 15-18 de decembro do 1997.
URIhttp://hdl.handle.net/10261/40475
Appears in Collections:(IMF) Artículos
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JMarti-1998-A tradición vista a través do folklorismo....pdf1,4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.