English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/40082
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:

Title

Festes d’altres tradicions

AuthorsMartí Pérez, Josep
KeywordsAntropologia
Festes
Tradicions
Issue Date2005
PublisherEnciclopèdia Catalana
CitationTradicionari. Enciclopèdia de la cultura popular de Catalunya, Vol. IV: La Festa : 232-237 (2005)
AbstractUna festa, a més de ser un element generador de sociabilitat, és exponent de vida social. Per aquesta rao, no es pot esperar que les tradicions festives propies deIs països d'origen dels immigrants es trasplantin de manera automatica al nou país de residencia, en aquest cas Catalunya. El fet que aquestes tradicions acompanyin o no les persones que canvien de país dependra en primer 1I0c de les característiques de les comunitats irnmigrades. En aquest sentit, són tan importants els factors de caràcter quantitatiu -el nombre de persones immigrades que comparteixen unes mateixes tradicions festives- com els de caràcter qualitatiu, referents a la tipologia del col·lectiu immigrant: motius d'emigració, lloc que ocupen en la nova societat d'acollida, el fet que els desplaçats síguin persones soles o bé famílies senceres, etc.
URIhttp://hdl.handle.net/10261/40082
ISBN84-303-6691-4
Appears in Collections:(IMF) Libros y partes de libros
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.