English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/38416
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Title

Àmbit I escales de control

AuthorsPuig, Mariàngels ; Martí, Eugènia
Issue Date2007
PublisherUniversidad de Girona
CitationGestió i tractament d'aigües residuals : 10-14 chapter 5 (2007)
AbstractSota el títol Gestió i tractament d’aigües residuals trobem un llibre que pretén ser una guia útil per a la comunitat que es mou a l’entorn de la gestió i tractament d’aigües residuals. El document es troba estructurat en 5 capítols, el primer dels quals és una presentació de la problemàtica associada a les aigües residuals, així com de les possibles actuacions a portar a terme per a solucionar aquesta qüestió. Ja entrant en la matèria trobem els capítols 2 i 3 on es descriu en detall el sistema de clavegueram i les diferents tecnologies de depuració disponibles. No més important que el disseny d’un sistema de sanejament, és la seva gestió, i per aquest motiu en el capítol 4 s’hi recullen les pautes bàsiques d’operació i manteniment. Finalment, el darrer dels capítols contempla el destí final de les aigües ja depurades: el medi receptor o bé la reutilització d’aquestes.
URIhttp://hdl.handle.net/10261/38416
ISBN978-84-8458-260-1
Appears in Collections:(CEAB) Libros y partes de libros
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Show full item record
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.