English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/37902
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:

Title

A descuberta dos petróglifos da bacía do Río Salgueiro do Monte Xiabre. Documentación e rexistro

Other TitlesEl hallazgo de los petroglifos de la cuenca del Río Salgueiro del Monte Xiabre. Documentación y registro
AuthorsCabrejas, Elena ; Seoane-Veiga, Yolanda ; Varela-Pousa, Rocío
KeywordsArchaeological monitoring
Control e corrección de impacto sobre o Patrimonio Cultural
Control y corrección de impacto sobre el Patrimonio Cultural
Superficial survey
Prospeción superficial
Prospección superficial
Rock Art
Petróglifo
Petroglifo
Documentation
Documentación
Recording
Reprodución
Reproducción
Tracing
Calco
Cultural Heritage
Patrimonio Cultural
LaPa
Incipit
Issue Date2008
PublisherDiputación Provincial de Pontevedra
CitationEn Revista del Museo de Pontevedra, 62: 11-28. Pontevedra.
Abstract[EN] During the works of archaeological monitoring of a wind farm development in the Xiabre area (CJ 102A 2006/202-0), built up by ENGASA Eólica S.A., a previously unknown series of rock art sites were recognized which is located in municipality of Vilagarcía de Arousa. A total of 31 engraved rocks were documented, grouped in 14 different sites. Detailed tracings were made of either those with more complex motifs, more altered or closer to the development. The archeological works were carried out by the Laboratorio de Patrimonio, Paleoambiente e Paisaxe (IIT, USC), joint unit to the CSIC-Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento, under the management of Rocío Varela and Yolanda Seoane.
[GA] Durante as tarefas de “Control e Corrección de Impacto sobre o Patrimonio Cultural da Ampliación do Parque Eólico Xiabre” (CJ 102A 2006/202-0), documentouse unha estación de arte rupestre descoñecida ata o de agora, situada no concello de Vilagarcía de Arousa. Rexistráronse 31 rochas gravadas, agrupadas en 14 sitios arqueolóxicos, e realizáronse calcos dos máis complexos, alterados ou próximos á obra. Os traballos arqueolóxicos desenvolvéronse baixo a dirección técnica de Rocío Varela e Yolanda Seoane, membros do Laboratorio de Patrimonio (LaPa), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) e foron financiados por ENGASA Eólica S.A.
[ES] Durante los trabajos de “Control e Corrección de Impacto sobre o Patrimonio Cultural da Ampliación do Parque Eólico Xiabre” (CJ 102A 2006/202-0), se documentó una estación de arte rupestre desconocida hasta el momento, situada en el ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa. Se registraron 31 rocas grabadas, agrupadas en 14 yacimientos arqueológicos y se llevaron a cabo el calco de los más complejos, alterados o próximos a la obra. Los trabajos arqueológicos se desarrollaron bajo la dirección técnica de Rocío Varela y Yolanda Seoane, miembros del Laboratorio de Patrimonio (LaPa), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y fueron financiados por ENGASA Eólica S.A.
URIhttp://hdl.handle.net/10261/37902
ISSN0210-7791
Appears in Collections:(INCIPIT) Artículos
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2008_Revista do Museo de Pontevedra_CabrejasSeoaneVarela_A descuberta.pdf827,98 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.