English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/37389
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Title

La potencialitat del registre carpològic per a l’estudi de la percepció, el treball i el consum de recursos vegetals per part de les societats prehistòriques

AuthorsAntolín i Tutusaus, Ferran
KeywordsSeed analysis
Methodology
Production process
Society-environment interaction
Taphonomy
Carpologia
Metodologia
Procés de producció
Interacció societat-entorn
Tafonomia
Issue Date2010
PublisherUniversidad de Lleida
CitationRevista d'Arqueologia de Ponent 20: 197-214 (2010)
Abstract[EN]: Seed analysis is a key source of information of the dialectical relationship between society and environment. This paper begins with the elaboration of a theoretical background on our object of knowledge: the perception, the implementation of labor and the consume of plant resources by prehistoric societies. A consequent methodology is presented, specially oriented to the taphonomical processes suffered by the remains, which are basic when establishing their archaeological representativity. Eventually, the study of the interaction between society and environment is proposed, according to the phases of the process of production, since these ones are directly evidenced by the seed remains, once their representativity has been evaluated.
[CA]: L’aportació de la carpologia en l’estudi de la relació dialèctica entre la societat i l’entorn vegetal és clau. En el present treball parteix de l’elaboració d’un marc teòric al voltant del nostre objecte de coneixement: la percepció, el treball i el consum de recursos vegetals en societats prehistòriques. Es planteja una metodologia conseqüent, centrada molt especialment en els processos tafonòmics patits per les restes, els quals són absolutament determinants a l’hora d’establir la seva representativitat arqueològica. I posteriorment s’estableix la metodologia necessària per a l’estudi de la interacció societat-entorn d’acord amb les fases del procés de producció, les quals poden ser evidenciades de forma directa a partir de les restes carpològiques, una vegada se n’ha avaluat la representativitat.
Description18 páginas, 1 figura.
Publisher version (URL)http://www.rap.cat/cast/index.php?pag=digital.php
URIhttp://hdl.handle.net/10261/37389
ISSN1131-883-X
Appears in Collections:(IMF) Artículos
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ARTICULOS291874[1].pdf705,22 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.