English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/37283
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Title

La "Casa d'Espiells", propietat del monestir de Sant Pau del Camp de Barcelona

AuthorsMutgé Vives, Josefina
Issue Date2001
PublisherCSIC - Institución Milá y Fontanals (IMF)
CitationEl Mas català durant l'Edad Mitjana i la Moderna (ss. IX-XVIII) Actes del Col·loqui celebrat a Barcelona del 3 al 5 de novembre de 1999: 279-296 (2001)
AbstractDintre del domini territorial que el monestir de Sant Pau del Camp de Barcelona va arribar a aplegar entre els segles XII a XIV, hi figurava el Mas o Casa d'Espiells. El domini territorial del monestir de Sant Pau del Camp -com s'esdevenia a la majoria deis monestirs en els segles esmentats-, es dividía, pel que fa a la seva situació respecte del monestir, en quatre grans lots: 1. El primer lot el constituïen les terres i els horts situats al voltant del monestir, que conreaven els mateixos monjos; 2. El segon lot el formaven diverses possessions situades dintre de les muralles de Barcelona. 3. El tercer bloc eren les terres i els masos situats en llocs més allunyats, pero dintre del territori de Barcelonal; i 4. Les heretats situades fora d'aquest territori. Llevat de les terres situades al voltant de monestir que -com ja hem dit-conreaven els monjos, la resta eren cedides en emfiteusi a canvi del pagament d'un censo Dintre de quina partida de propietats de Sant Pau del Camp es trobava la Casa d' Espiells? Els mateixos documents ens ho diuen.
URIhttp://hdl.handle.net/10261/37283
ISBN8400079434
Appears in Collections:(IMF) Artículos
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mutgé_01_02_casa.pdf952,72 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.