English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/36485
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Title

O pan das ánimas

AuthorsAntón, Fina; Mandianes Castro, Manuel
KeywordsAntropología
O pan das ánimas
Ciclo da vida
Issue Date1996
PublisherMuseo Arqueológico Provincial (Orense)
CitationBoletín auriense (XXVI) :205-211 (1997)
AbstractO pan, ademais de cumprir una función alimenticia de primeira orde, está revestido dunha significación simbólica importante. O pan durante a vida axuda a pasa-los límites, a da-lo paso, a integrarse entre os cristiáns por cousa do bautismo e a integrarse no grupo dos homes e mulleres co adaxo da boda, pero o pan axuda, sobre todo, a pasa-lo río Xordán, que é, sen dúbida o límite que separa este mundo do outro; a serpe e as ánimas constitúen un límite e o pan facilita o seu paso. O pan está intimamente ligado á vida do home galego e de xeito especial ós de pasaxe. Os mortos en Galicia non morren senón que emprenden unha viaxe e van comendo pan e castañas. O calendario popular galego é incomprensible se antes non se estudiou a fondo o significado do pan e mailas castañas. As castañas cómense case sempre asadas e o pan cocido. Son as mulleres quen asan as castañas e cocen o pan. As castañas consúmense durante o primeiro período do ano e o pan durante os dous; o consumo ritual das castañas está determinado polo calendario, mentres que o do pan vén dado principalmente polo ciclo de vida do individuo.
URIhttp://hdl.handle.net/10261/36485
ISSN0210-8445
Appears in Collections:(IMF) Artículos
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mandianes-1997-O pan das animas...pdf382,5 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.