English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/36313
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Title

Una marca francesa contra els catalans provocada per Francesc Carròs (1323-1335)

AuthorsMutgé Vives, Josefina
Keywordscomerç
Edat Mitjana
dret de marca
govern
França
Corona catalano-aragonesa
Felip IV el Bell
Jaume II
Francesc Carròs
Issue Date1989
PublisherUniversidad de Barcelona
CitationHomenatge a la Memòria del Professor Dr. Emilio Sáez: Aplec d'Estudis dels seus deixebles i col·laboradors : 127-138 (1989)
AbstractEntre les causes que més varen impedir el normal desenvolupament del comerç a l'Edat Mitjana cal comptar-hi les marques o represalies. El dret de marca era el que el govern d'una nació concedia a un o a alguns dels seus súbdits i que els permetia de confiscar els béns dels ciutadans d'un estat estranger, del qual aquells havien rebut un greuge, sense haver pogut obtenir la satisfacció que els era deguda per les vies judicials del país del seu adversari.La pertorbació que portaren al comerç fou tan gran que els governs intentaren de posar-hi algunes limitacions per via diplomatica. Així va succeir, al començament del segle XIV, entre França i la Corona catalano-aragonesa: el 27 d'abril de 1313, Felip IV el Bell i Jaume II signaren un conveni segons el qual, en endavant, no podría exercir-se cap marca entre ambdós pobles pel mer fet d'una denegació de reclamacions, sinó que havia d'anar precedida d'un requeriment peremptori de nou mesos. Malgrat aquest conveni, es continuaren concedint cartes de marca i els reís, en algunes ocasions, varen recórrer a la signatura d'acords amb els concessionaris de les esmentades cartes, per tal d'evitar el desencadenament dels actes de represalia.
URIhttp://hdl.handle.net/10261/36313
Appears in Collections:(IMF) Libros y partes de libros
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mutgé_89_02_marca.pdf676,55 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.