English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/28592
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | DATACITE
Exportar a otros formatos:

Title

A forza social do patrimonio cultural

AuthorsCriado-Boado, Felipe
KeywordsPatrimonio Cultural
Cultural Heritage
Galicia
Patrimonio Arqueológico
Patrimonio Arqueológico
Archaeological Heritage
Paisajes Culturales
Paisaxes Culturais
Cultural Landscapes
Patrimonio Público
Public Heritage
Gestión del Patrimonio
Xestión do Patrimonio
Heritage Management
LaPa
Issue DateSep-2005
PublisherAtlántica de Información e Comunicación de Galicia
CitationEn Tempos Novos, No 100: 113-117. Santiago de Compostela.
Abstract[GA] En agosto de 2005, perante da toma de posesión do Goberno Bipartito á fronte da Xunta de Galicia, a revista Tempos Novos solicitou a distintos autores e especialistas contribucións específicas sobre o que se podería e debería esperar do novo goberno (baseado nunha alianza entre o PSOE e o Bloque) en diferentes campos da ciencia e da cultura de Galicia. Este texto recolle a contribución que solicitaron a Felipe Criado Boado sobre patrimonio cultural e política do patrimonio. Nel revísanse algún dos principais retos que se plantexaban no prometedor campo da xestión e administración do patrimonio de Galicia, caracterizado non só por importantes proxectos en marcha (Cidade da Cultura, Rede Galega do Patrimonio Arqueolóxico), senón pola oportunidade de modernizar a relación cos bens patrimoniais para maximizar o coñecemento crítico do patrimonio, potenciar o seu valor coma recurso cultural, e coadxuvar á posta en marcha de innovadores proxectos socieconómicos. A xestión que do patrimonio fixo o Bloque dende a Consellería de Cultura, e en particular Felipe Arias Vilas coma director xeral de patrimonio, non avanzou precisamente nese senso.
[ES] En agosto de 2005, ante la toma de posesión del Gobierno Bipartito al frente de la Xunta de Galicia, la revista Tempos Novos solicitó a diferentes autores y especialistas contribuciones específicas sobre qué se podía y debía esperar del nuevo gobierno (basado en una alianza entre el PSOE y el Bloque) en diferentes campos de la ciencia y la cultura de Galicia. Este texto recoge la contribución que solicitaron a Felipe Criado Boado sobre patrimonio cultural y política del patrimonio. En él se revisan algunos de los principales retos que se planteaban en el prometedor campo de la gestión y administración del patrimonio de Galicia, caracterizado no sólo por importantes proyectos en marcha (Cidade da Cultura, Rede Galega do Patrimonio Arqueolóxico), sino por la oportunidad de modernizar la relación con los bienes patrimoniales para maximizar el conocimiento crítico del patrimonio, potenciar su valor como recurso cultural, y coadyuvar a la puesta en marcha de innovadores proyectos socioeconómicos. La gestión que del patrimonio hizo el Bloque desde la Consellería de Cultura, y en particular Felipe Arias Vilas como director general de patrimonio, no avanzaron precisamente en esos sentidos.
[EN] In August 2005, at the time when the coalition took over the Regional Government of Galicia, the magazine Tempos Novos asked a number of authors and specialists to provide specific contributions on what could and should be expected from the new government (based on an alliance between the Socialist Party and the nationalist Bloque Nacionalista Galego) in different fields of science and culture in Galicia. This text contains the contribution that was requested from Felipe Criado Boado on cultural heritage and heritage policy. It explores some of the main challenges facing the promising area of heritage management and administration in Galicia, not only characterised by important projects that are already underway (the City of Culture and the Galician Archaeological Heritage Network), but also the opportunity to modernise the relationship with heritage assets in order to optimise critical knowledge of heritage, to reinforce its value as a cultural resource, and to contribute towards the establishment of innovative socio-economic projects. The heritage management carried out by the Bloque from the Regional Ministry of Culture, and in particular by Felipe Arias Vilas as Director-General for Heritage, did not precisely make progress in this regard.
DescriptionLa versión castellana de este artículo, está accesible en pre-print: http://hdl.handle.net/10261/31007
URIhttp://hdl.handle.net/10261/28592
ISSN1137-6945
Appears in Collections:(IEGPS) Artículos
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2005_TEMPOS NOVOS_Criado_A forza social_galego.pdf2,97 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.