Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/28569
Share/Export:
logo share SHARE BASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | DATACITE
Title

As paisaxes culturais de montaña en Galicia: coñecemento e xestión en parques eólicos

AuthorsCabrejas, Elena CSIC
KeywordsControl y seguimiento arqueológico
Control e seguemento arqueolóxico
Archaeological monitoring
Corrección de Impacto Arqueológico
Corrección de Impacto Arqueolóxico
Archaeological impact correction
Evaluación de impacto arqueológico
Avaliación de impacto arqueolóxico
Archaeological impact assessment
Evaluación de impacto ambiental
Avaliación de impacto ambiental
Enviromental impact assessment
Parque eólico
Wind farm
Paisajes Culturales
Paisaxes Culturais
Cultural landscapes
LaPa
Issue DateSep-2010
PublisherCSIC - Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit)
SeriesCAPA
25
Abstract[GA] Preséntase unha síntese dos traballos de Corrección de Impacto Arqueolóxico en proxectos de construción de Parques Eólicos, realizados dende o ano 1996 polo reconvertido grupo de investigación que deu lugar ao actual Laboratorio de Patrimonio. Este traballo ten coma orixe o Traballo de Investigación de Terceiro Ciclo presentado pola autora no ano 2002, retomado e actualizado máis tarde ate abarcar os primeiros meses do 2008 con novos proxectos e recentes conclusións que de seguro que no momento da súa publicación estarán xa amplamente superados. Pese a elo, deste documento poderá extraerse unha boa perspectiva das paisaxes culturais de montaña en Galicia, dos elementos patrimoniais que as configuran e de como se compatibiliza ou establece a súa relación co desenvolvemento das novas infraestruturas.
[ES] Se presenta una síntesis de los trabajos de Corrección de Impacto Arqueológico en proyectos de construcción de Parques Eólicos, realizados desde el año 1996 por el reconvertido grupo de investigación que dio lugar al actual Laboratorio de Patrimonio. Este trabajo tiene como origen el Trabajo de Investigación de Tercer Ciclo presentado por la autora en el año 2002, retomado y actualizado más tarde hasta abarcar los primeros meses del 2008 con nuevos proyectos y recientes conclusiones que a buen seguro que en el momento de su publicación estarán ya ampliamente superados. Pese a ello, de este documento se podrá extraer una buena perspectiva de los paisajes culturales de la montaña de Galicia, de los elementos patrimoniales que las configuran y de como se compatibiliza o establece su relación con el desarrollo de las nuevas infraestructuras.
[EN] This texts consist fo a synthesis of the works of Archaeological Impact Assessment in wind farms projects executed since 1996 by the research unit today known as The Heritage Laboratory. This monograph has its origins in a Doctorate Dissertation presented by the author in 2002. It has been reviewed and updated to include projects developed up to the beginning of 2008. The aim of this document is to provide with an overview of the cultural landscapes of Galician uplands, of the heritage elements that characterize them and of how the working processes aimed to assess and alleviate the impact of wind farms development on them.
DescriptionCadernos de Arqueoloxía e Patrimonio (CAPA)
URIhttp://hdl.handle.net/10261/28569
ISSN1579-5349
IdentifiersDL C 3287-2010
Appears in Collections:(INCIPIT) Cadernos de Arqueoloxía e Patrimonio (CAPA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat
2010_CAPA_Cabrejas_As paisaxes culturais.pdf1,25 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work

Page view(s)

529
checked on May 18, 2022

Download(s)

397
checked on May 18, 2022

Google ScholarTM

Check


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.