Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/27741
Share/Export:
logo share SHARE logo core CORE BASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | DATACITE
Title

Els Aiguamolls construïts: una tecnologia sostenible per a l'eliminació de fàrmacs i productes d'higiene personal d'aigües residuals domèstiques

AuthorsMatamoros, Víctor CSIC ORCID ; Bayona Termens, Josep María
Issue Date2007
PublisherInstitut d'Estudis Catalans
CitationRevista de la Societat Catalana de Química 8: 21-28 (2007)
Abstract[CAT] Aquest treball dóna una perspectiva general de la problemàtica dels fàrmacs i productes d’higiene personal en el medi aquàtic, així com de l’ús d’aiguamolls construïts per tal d’eliminar-los de les aigües residuals. Així doncs, s’analitzen diferents tipus d’aiguamolls, i es busquen els més eficients a l’hora d’eliminar aquests compostos. Després de l’experiència assolida en diferents estudis duts a terme a Catalunya i Dinamarca, s’observa una relació positiva entre l’eliminació de contaminants i la concentració d’oxigen dissolt a l’aigua residual, i s’arriba a la conclusió que els sistemes de flux vertical (aerobis) són els més eficients. A més, es posa de manifest la importància dels macròfits (Phragmites sp.) per tal d’eliminar aquests compostos, a causa de l’augment de la transferència d’oxigen i la proliferació de biofilm en els rizomes. Finalment, es presenta l’estat d’implantació d’aiguamolls construïts a Catalunya.
[ENG] This work is focused on the use of constructed wetlands (CWs) for domestic wastewater treatment, paying attention on pharmaceuticals and personal care products (PPCPs) removal. PPCPs and CWs are described and their performance discussed in terms of PPCP removal. Following different case studies carried out in Catalonia and Denmark, a positive relation between the dissolved oxygen concentration in the CW effluent and the PPCP removal was obtained. Moreover, the enhancement of PPCP removal due to oxygen transfer and biofilm proliferation in the CWs planted with macrophytes (Phragmites sp.) was described. Finally, the experience about the use of CWs for wastewater treatment of small communities in Catalonia is presented.
Description8 pages, 2 figures, 2 tables.
Publisher version (URL)http://dx.doi.org/10.2436/20.2003.01.3
URIhttp://hdl.handle.net/10261/27741
DOI10.2436/20.2003.01.3
ISSN1576-8961 (Print)
Appears in Collections:(IDAEA) Artículos

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Matamoros_Victor_et_al.pdf323,25 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work

Page view(s)

259
checked on May 16, 2022

Download(s)

84
checked on May 16, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric

Dimensions


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.