English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/27741
Compartir / Impacto:
Estadísticas
Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Título

Els Aiguamolls construïts: una tecnologia sostenible per a l'eliminació de fàrmacs i productes d'higiene personal d'aigües residuals domèstiques

AutorMatamoros, Víctor; Bayona Termens, Josep María
Fecha de publicación2007
EditorInstitut d'Estudis Catalans
CitaciónRevista de la Societat Catalana de Química 8: 21-28 (2007)
Resumen[CAT] Aquest treball dóna una perspectiva general de la problemàtica dels fàrmacs i productes d’higiene personal en el medi aquàtic, així com de l’ús d’aiguamolls construïts per tal d’eliminar-los de les aigües residuals. Així doncs, s’analitzen diferents tipus d’aiguamolls, i es busquen els més eficients a l’hora d’eliminar aquests compostos. Després de l’experiència assolida en diferents estudis duts a terme a Catalunya i Dinamarca, s’observa una relació positiva entre l’eliminació de contaminants i la concentració d’oxigen dissolt a l’aigua residual, i s’arriba a la conclusió que els sistemes de flux vertical (aerobis) són els més eficients. A més, es posa de manifest la importància dels macròfits (Phragmites sp.) per tal d’eliminar aquests compostos, a causa de l’augment de la transferència d’oxigen i la proliferació de biofilm en els rizomes. Finalment, es presenta l’estat d’implantació d’aiguamolls construïts a Catalunya.
[ENG] This work is focused on the use of constructed wetlands (CWs) for domestic wastewater treatment, paying attention on pharmaceuticals and personal care products (PPCPs) removal. PPCPs and CWs are described and their performance discussed in terms of PPCP removal. Following different case studies carried out in Catalonia and Denmark, a positive relation between the dissolved oxygen concentration in the CW effluent and the PPCP removal was obtained. Moreover, the enhancement of PPCP removal due to oxygen transfer and biofilm proliferation in the CWs planted with macrophytes (Phragmites sp.) was described. Finally, the experience about the use of CWs for wastewater treatment of small communities in Catalonia is presented.
Descripción8 pages, 2 figures, 2 tables.
Versión del editorhttp://dx.doi.org/10.2436/20.2003.01.3
URIhttp://hdl.handle.net/10261/27741
DOI10.2436/20.2003.01.3
ISSN1576-8961 (Print)
Aparece en las colecciones: (IDAEA) Artículos
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Matamoros_Victor_et_al.pdf323,25 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.