Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/239641
Share/Export:
logo share SHARE BASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | DATACITE
Title

O Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento: A recuperación da memoria. A miña homenaxe a Filgueria Valverde

AuthorsPardo de Guevara y Valdés, Eduardo CSIC
KeywordsInstituto Padre Sarmiento
memoria
homenaxe
Filgueira Valverde
Issue Date2015
PublisherReal Academia Galega
CitationBoletín da Real Academia Galega
AbstractEste traballo achega informacións acerca da orixe do Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento e da súa continuidade co Seminario de Estudos Galegos. A mención das publicacións máis significativas do Instituto e un breve resumo dos traballos desenvolvidos polas súas Seccións durante os anos 1946-1994 permitirá valorarmos a relevancia desta institución para a cultura galega. A xeito de remate saliéntase a importante participación de Filgueira Valverde nas empresas editoriais patrocinadas polo Instituto.
URIhttp://hdl.handle.net/10261/239641
ISSN1579-8767
Appears in Collections:(IEGPS) Artículos

Files in This Item:
Show full item record
Review this work

Page view(s)

87
checked on Sep 22, 2023

Download(s)

49
checked on Sep 22, 2023

Google ScholarTM

Check


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.