English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/23281
Compartir / Impacto:
Estadísticas
Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Título

Fitodermologia i cariologia d'onobrychis viciifolia Scop., O. Supina (Chaix) DC. i O. saxatilis Lam. de Catalunya

AutorGarnatje, Teresa ; Cardona, Angels
Palabras clavechromosome numbers
idiograms
index of asymmetry
stomatal index
stomatal size
stomatal type
Fecha de publicación1988
EditorUniversidad Autónoma de Barcelona
CitaciónOrsis, 3 (1988)
Resumen[EN] Phytodermology and karyology of Onobrychis viciifolia Scop., O. supina (Chaix) DC. and 0. saxatilis Lam. Of Catalonia (NE Spain). Epidermal fragments from 47 populations of Onobrychis viciifolia, 0. supina and 0. saxatilis are studied. The stomatal size, orientation, type and stomatal index are calculated for taxonomical application. The form of the epidermal cells is the most important characteristic for this application. The basic number of genus Onobrychis x=7, the chromosome number of 0. supina, 2n=14, and 0. viciifolia, 2n=28, are confirmed. The chromosome number 2n=14 is new for 0. saxatilis. The karyotypes, the chromosome formula and asymmetry index are calculated
[CAT] S'han estudiat fragments epidèrmics provinents de 47 poblacions d'onobrychis viciifolia Scop., O. supina (Chaix) DC. i 0. saxatilis Lam. i s'ha calculat les dimensions, l'orientació i la tipologia dels estomes i l'índex estomàtic. Aquests parimetres s'han utilitzat des del punt de vista taxonòmic i s'ha posat de manifest l'interts de la forma de les cèl·lules epidèrmiques com a caràcter discriminant en alguns casos de determinació dubtosa o dificultosa. S'ha efectuat l'estudi cariològic dels tres tàxons, s'han elaborat els corresponents idiogrames i fórmules cromosòmiques i s'ha calculat l'index d'asimetria. Es confirma el nombre de base del gènere Onobrychis x=7 i els nombres cromosbmics d'O. supina (2n=14) i $0. viciifolia (2n=28) i s'estableix el d'O. saxatilis, 2n=14, nou per a la ciència
URIhttp://hdl.handle.net/10261/23281
Aparece en las colecciones: (IBB) Artículos
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
fitocariologia.pdf286,62 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.