English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/224823
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | DATACITE
Exportar a otros formatos:

Title

Efectes del temporal Glòria sobre el litoral

AuthorsPintó, Josep; Garcia-Lozano, Carla; Sardá, Rafael ; Roig-Munar, Francesc Xavier; Martí, Carolina
KeywordsCosta
Temporal Glòria
Costa catalana
Dunes
Platges
Issue Date2020
PublisherSocietat Catalana de Geografia
CitationTreballs de la Societat Catalana de Geografia 89 : 89-109 (2020)
AbstractEl temporal Glòria va afectar la costa catalana entre els dies 19 i 23 de gener de 2020. En aquest treball es caracteritzen el clima d’onatge i les condicions morfodinàmiques prè-vies a la llevantada, per a després presentar un recull dels impactes més notables. Aquests van consistir en l’erosió de les platges, l’afectació a les estructures de defensa portuàries, destrosses al passeigs marítims i la inundació d’àrees urbanes situades a primera línia entre d’altres. Finalment es presenten les lliçons apreses del temporal consistents en la necessitat d’avançar en un canvi del model de gestió de la costa. Es proposa incorporar les recomanacions dels organismes internacionals, basades en els principis de la gestió ecosistèmica, la qual està emergint com el paradigma dominant en la gestió dels recursos naturals i el medi ambient, i que permet transitar d’una costa molt artificialitzada com l’actual, a un litoral més natural, menys vulnerable i més resilient.
DescriptionEste artículo contiene 21 páginas, 9 figuras.
Publisher version (URL)https://doi.org/10.2436/20.3002.01.192
URIhttp://hdl.handle.net/10261/224823
ISSN1133-2190
2014-0037
Appears in Collections:(CEAB) Artículos
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
document.pdf4,31 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.