English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/22228
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Título

A Ferradura: Arqueoloxía, arte rupestre, arqueoastronomía

Otros títulosA Ferradura: Arqueología, arte rupestre, arqueoastronomía
AutorMañana-Borrazás, Patricia ; Seoane-Veiga, Yolanda
Palabras claveAmoeiro
Arqueoastronomía
Archaeoastronomy
Arte rupestre
Rock art
Divulgación
Popularization
LPPP
LaPa
Diffusion
Arqueología
Archaeology
archaeology
Teacher support material
Material didáctico
Didactic material
Fecha de publicación10-mar-2010
Resumen[GA] A guía trata de ofrecer unha aproximación á arqueoloxía de Galicia, cuns contidos básicos que describen esta disciplina. Ademais describe a arte rupestre de Galicia, facendo fincapé na súa composición, cronoloxía, emprazamento, etc. Por último, detállanse as distintas aliñacións que se producen na zona da Ferradura (Amoeiro, Ourense) entre diversos xacementos con arte rupestre, o sol e a paisaxe.
[ES] La guía trata de ofrecer una aproximación a la arqueología de Galicia, con unos contenidos básicos que describen esta disciplina. Además describe el arte rupestre de Galicia, haciendo hincapié en su composición, cronología, emplazamiento, etc. Por último, se detallan las distintas alineaciones que se producen en la zona de A Ferradura (Amoeiro, Ourense) entre diversos yacimientos con arte rupestre, el sol y el paisaje.
URIhttp://hdl.handle.net/10261/22228
Aparece en las colecciones: (IEGPS) Materiales de Divulgación
(INCIPIT) Material de divulgación
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
A arqueoloxia e a arte rupestre os petroglifos da Ferradura_Material Didactico.pdf1,82 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.