English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/22225
Compartir / Impacto:
Estadísticas
Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Ver citas en Google académico
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Título

Amoeiro: Patrimonio, paisaxe e tempo (exposición permanente)

Otros títulosExposición ´Amoeiro: Patrimonio, paisaje y tiempo´
AutorGarcía Quintela, Marco V.; González-García, A. César ; González Veiga, Martina ; Seoane-Veiga, Yolanda ; Rodríguez-Paz, Anxo
Palabras claveAmoeiro
Patrimonio
Heritage
Paisaxe
Paisaje
Landscape
Arqueología
Archaeology
Arqueoloxía
LPPP
LaPa
Arte rupestre
Rock Art
Arqueoastronomía
Archaeoastronomy
Fecha de publicación10-mar-2010
Resumen[GA] Amosamos os contidos expositivos da mostra permanente adicada ao patrimonio cultural na zona dos Chaos de Amoeiro, Ourense. Nesta exposición faise referencia á disciplina da arqueoastronomía, é dicir, aos fenómenos astronómicos asociados aos restos arqueolóxicos, neste caso a través do exemplo de Amoeiro. Ademais descríbese, por unha banda, a traxectoria da investigación arqueolóxica e patrimonial desenvolta na zona polo equipo de científicos/as do Laboratorio de Patrimonio, Paleoambiente e Paisaxe (IIT-USC) e Laboratorio de Patrimonio (IEGPS-CSIC). E por outra banda , vese como esta investigación finalmente volta á sociedade a partir de iniciativas de actividades de divulgación coma esta. A mostra está a disposición do Concello de Amoeiro e é de libre acceso.
[ES] Ofrecemos los contenidos expositivos de la muestra permanente dedicada al patrimonio cultural de la zona de Os Chaos de Amoeiro, Ourense. En esta exposición se hace referencia a la disciplina de la arqueoastronomía, es decir, a los fenómenos astronómicos asociados a los restos arqueológicos, en este caso a través del ejemplo de Amoeiro. Además se describe, por una parte, la trayectoria de la investigación arqueológica y patrimonial desarrollada en la zona por el equipo de científicos/as del Laboratorio de Patrimonio, Paleoambiente e Paisaxe (IIT-USC) y Laboratorio de Patrimonio (IEGPS-CSIC). Y por otro lado, se ve cómo esta investigación finalmente retorna a la sociedad a partir de iniciativas de actividades divulgativas como esta. La muestra está a disposición del Ayuntamiento de Amoeiro y es de libre acceso.
URIhttp://hdl.handle.net/10261/22225
Aparece en las colecciones: (IEGPS) Materiales de Divulgación
(INCIPIT) Materiales de Divulgación
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Exposición_Amoeiro Patrimonio Paisaxe e Tempo_Contidos.pdf9,06 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.