English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/216764
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | DATACITE
Exportar a otros formatos:

Title

Els mètodes estadístics multivariats en l'estudi de les comunitats de peixos

AuthorsLleonart, Jordi
Issue Date1981
PublisherSocietat Catalana de Biologia
CitationButlletí de la Societat Catalana de Biologia 5-6: 260 (1981)
AbstractL'autor, tot suposant que no hi ha variacions temporals durant el mes d'octubre de 1975, període al que corresponen les dades estudiades, seleccionà 65 espècies d'entre les més representades de les 309 (104 de les quals sortiren una sola vegada) detectades. Amb elles elaborà una matriu de correlacions i una anàlisi de components principals. L'anàlisi de correspondències dóna una forma de Y, diferenciant-se 3 grups. Es poden detectar amb això un grup d'espècies de situació anòmal, el qual no es permet amb l'altre. En l'anàlisi de components principals es poden separar 3 grups. Els valors propis de 10 components són superiors a 1, el qual valor és poc freqüent
DescriptionSessió científica Comentaris i punts de vista sobre la dinàmica de poblacions de peixos.-- 1 page
Publisher version (URL)https://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do?moduleName=r&subModuleName=&idCatalogacio=3067#
URIhttp://hdl.handle.net/10261/216764
Appears in Collections:(ICM) Libros y partes de libros
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.