English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/211775
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | DATACITE
Exportar a otros formatos:

Title

Activitats dels enzims implicats en el metabolisme de contaminants en peixos del Mediterrani en un gradient de profunditat

AuthorsRibalta, Carla
AdvisorSolé, Montserrat
Issue DateSep-2014
PublisherUniversidad de Barcelona
AbstractS’han determinat les activitats involucrades en el metabolisme detoxificador de diferents espècies del Mediterrani que habiten a diferents profunditats. El focus principal és en aquelles espècies que habiten les zones més profundes, per a les quals la informació és més limitada. Per tal de comparar les activitats segons la fondària s’han seleccionat dues espècies costaneres, Solea solea i Dicentrarchus labrax, dues de mitjana profunditat, Trachyrincus scabrus i Mora moro i dues de gran fondària Alepocephalus rostratus i Cataetyx laticeps. Les activitats hepàtiques mesurades han estat aquelles involucrades amb el citocrom P450 (CYP) (EROD: 7-etoxiresorufin-O-deetilasa, BFCOD: 7-benziloxi-4-trifluorometilcumarin-O-debenziloxlasa, ECOD: 7-etoxicumarin-O-deetilasa i MROD: 7-metoxiresorufin-O-deetilasa) i les Carboxilesterases (CbEs). També s’han mesurat activitats de conjugació (UDPGA: UDP-glucuronosiltransferasa i GST: glutatió-S-transferasa) i antioxidants (CAT: catalasa, GPX: glutatió peroxidasa i GR: glutatió reductasa). Per altra banda, usant una tècnica in vitro, s’han estudiat les interaccions de diferents xenobiòtics amb les activitats del CYP450. Els contaminants seleccionat han estat els fàrmacs diclofenac, fluoxetina, i gemfibrozil i els productes d’higiene personal galaxolide, nonilfenol i triclosan. Tots ells considerats contaminants emergents amb un potencial risc per als organismes del medi aquàtic. Tot i que les concentracions superiors d’aquests contaminants han estat trobats en aigües continentals, són diversos els estudis que apunten l’acumulació de diferents compostos, entre els quals hi ha algun dels xenobiòtics esmentats, en els teixits de peixos que habiten a grans profunditats causant diversos efectes biològics. Pel que fa a les activitats basals,s’han observat grans diferències entre espècies i per a algunes s’ha trobat relació amb les profunditats que habiten, però per altres sembla que pugin ser altres factors els que tenen una major influència. En quant a les interaccions dels compostos cal destacar la sensibilitat observada per T. sacbrus
DescriptionTrabajo final presentado por Carla Ribalta para un Máster de la Universitat de Barcelona (UB), realizado bajo la dirección de la Dra. Montserrat Solé del Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC).-- 41 pages, 4 figures, 5 tables
URIhttp://hdl.handle.net/10261/211775
Appears in Collections:(ICM) Tesis
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ribalta_TFM_2014.docx533,97 kBUnknownView/Open
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.